Mondja el!

Szabályozási nem megfelelőségek és etikai problémák bejelentése, etikai kérdések beküldése

A MOL-csoport Csoportszintű Etika szervezete vállalati panasz kezelési rendszert üzemeltet a Csoportszintű Etikai Megbízott irányítása alatt az Etikai Tanács Eljárási Rendje szerint amelyen keresztül megválaszolásra kerülnek az etikai kérdések, kivizsgálásra kerülnek a bejelentések és az Etikai Tanács megvizsgálja a felmerült nem megfelelőségeket.

Amennyiben nem megfelelőséget, visszaélést kíván bejelenteni, kérjük, lépjen kapcsolatba a Csoportszintű Etika szervezettel vagy az érintett MOL-csoport vállalat helyi etikai megbízottjával.

A helyi etikai megbízott elérhetőségéért lépjen kapcsolatba az érintett MOL-csoport vállalattal.

Cím: MOL-csoport Etikai Tanács H-1117 Budapest, Dombóvári út 28.

Az Etikai Kódex megsértésének internetes bejelentése

Válasszon egy területet.
Kérem válassza ki kapcsolatát a MOL csoporttal
Kérem válasszon a lehetőségekből
Nincs kiválasztott fájl
Kérjük, adja meg panaszát
Kérjük adja meg elérhetőségét
Kérjük adja meg email címét
Kérjük adja meg telefonszamat
Kérjük adja meg postai címét

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A bejelentések kezelését a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szabályozza.

Kérjük, fogadja el az Etikai Tanács Eljárásrendjét.

A BEJELENTÉS JÓHISZEMŰSÉGE

Kijelentem, hogy az etikai bejelentést jóhiszeműen teszem, olyan körülményekről, vagy eseményekről, amelyekről tudomásom van, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomásul veszem, hogy ha nyilvánvalóvá válik, hogy mint bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közöltem, és ezzel bűncselekményre vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adataimat az ezen eljárások lefolytatására jogosult szerv, hatóság vagy személy részére át kell adni. Amennyiben alappal valószínűsíthető, hogy a rosszhiszemű bejelentés vagy a közölt valótlan információ másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adataimat az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek, hatóságnak vagy személynek kérelmére át kell adni.

Kérjük, fogadja el a jóhiszeműségi nyilatkozatot.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A bejelentéseket és a közölt személyes adatokat bizalmasan kezeljük, melyek kizárólag a kivizsgálásért felelős szervezet (Csoportszintű Audit & Compliance és MOL-csoport Etikai Tanácsa) számára hozzáférhetőek a bejelentés kivizsgálása, az etikai eljárás lefolytatása és a javító intézkedések előírása céljából. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlen mértékben kerülhetnek továbbításra a MOL Csoport más szervezeti egységeihez (Csoportszintű Biztonság, HR, Jog). Az adatkezelés és továbbítás a MOL Csoport jogos érdekének (vagyonát, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tiszteleten alapuló és félelem-, valamint megtorlás-mentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása) érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatokat addig őrizzük meg, ameddig a vizsgálat lefolytatása céljából szükséges, és a vizsgálat lezárását követően legfeljebb 60 napig, illetve amennyiben a vizsgálat alapján további eljárás indul, annak jogerős befejezéséig tároljuk.

Kérjük, fogadja el az Adatkezelési tájékoztatót.
Etikai és Megfelelés e-mail cím: speakup@molgroup.info
Etikai tanács közvetlen email címe: ethicscouncil@mol.hu