Magyarország

Vállalat neve:
MOL Nyrt.
Központ: Budapest
Munkavállalók száma: ~850
2P Készlet (2022 YE):
55.7 MMboe
Termelés (2022):
32.1 mboepd

A Pannon-medence fontos terület a MOL-csoport Kutatás-Termelés üzletága számára, amelynek kapcsán több mint 85 évnyi tapasztalatot halmozott fel az üzletág a hagyományos kutatás és mezőfejlesztés terén. Magyarország továbbra is alappillére és a MOL-csoport egyik legfontosabb országa portfólió szinten mind a termelés, mind a készletek tekintetében, illetve nagymértékben hozzájárul a MOL készpénztermelő-képességéhez. Az ország földtani jellemzőinek kiterjedt ismerete, valamint a meglévő fejlett felszíni infrastruktúra segíti a fenntartható és eredményes működést.

A MOL Magyarország termelése közel 30%-át teszi ki a csoportszintű szénhidrogén-termelésnek, több mint 950 termelő kúttal. A termelés Délkelet-Magyarországra koncentrálódik, ahonnan a teljes termelés kb. 80%-a származtatható. A készletpotenciál kiaknázására irányuló, jelenleg zajló mezőfejlesztések Nyugat-Magyarországra (Babócsa, Sávoly és Nagylengyel), illetve Kelet-Magyarországra (pl.: Földes és Mezősas) összpontosulnak.

Kutatási program

A MOL Magyarország nettó kutatási területe több mint 7.000 km2-t fed le, három régióra fókuszálva. A Dráva- és Zala-medencére az ország nyugati részén, az olajtermelő közép-magyarországi paleogén medencerendszerre és különböző területekre Kelet-Magyarországon, melyekre főként a gáztermelés jellemző. A Sekélygáz-kutatási Program 3 fúrás lemélyítésével folytatódott 2022-ben. A Komádi-Kelet-10 fúrás sikeres kútteszt után kiképzésre került és termelésbe lett állítva, míg a Mezőkocsonya-23 fúrás nem talált szénhidrogént, így felszámolásra került. A harmadik fúrás, a Komádi-Kelet-4/A gáz szaturált rétegeket talált és jelenleg tesztelésre vár. A program további kutatófúrásainak előkészületei is zajlanak. Ezek mellett egy hagyományos szénhidrogén-kutató fúrás mélyítése történt 2022-ben, melynél a tesztek kőolaj találatot bizonyítottak, és így a Vecsés-2 kút már meg is kezdte a próbatermelést. A 2022-es Sekélygáz-szeizmikus program keretein belül 3D és 2D szeizmikus mérések kerültek elvégzésre öt helyszínen, Pusztaszőlős, Görgeteg-Babócsa, Barlahida, Nagykörű és Nyírség területén. Az Okány-Nyugat licenc területének kiterjesztésére az engedélyt megadták.

e_p_hungary_2-z1p4xitrfs.jpg
e_p_hungary_2-z1p4xitrfs.jpg

 

Mezőfejlesztés és termelésoptimalizáció

2021 folyamán folytatódott a mezőfejlesztési program két kút fúrásával – mind a Mezősas-Nyugat-30 (ütőfúrása még 2021-ben megtörtént), mind pedig az Üllés-Kelet-2 kút sikeresen lett kiképezve és termelésbe állítva. A harmadik kút, a Sas-Nyugat-31 fúrása elindult és folyamatban van, miközben a következő fúrás előkészítése már elkezdődött. A 2021-ben fúrt Sávoly-Nyugat-7 kút sikeres tesztelés és bekötés után 2022 első negyedévében kezdett el termelni. A Somogy projekt harmadik fázisának előkészületei előrehaladtak, a szükséges engedélyek megszerzését követően a felszíni munkálatok kivitelezése elkezdődött. A Termelés Optimalizálás Program sikeresen folytatódott 2022-ban 45 kútmunkálattal és termelésbe állítással, körülbelül 1,5 ezer hordó egyenérték/nap addicionális termelést eredményezve éves szinten.

PRIORITÁSOK A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE

Olyan értéknövelő befektetések és célzott tevékenységek eszközlése, amely elősegíti a Magyar állam által kitűzött 2 milliárd köbméteres gázkitermelési cél elérését.

Az elmúlt év sikeres kutatási és mezőfejlesztési és optimalizálási programjainak folytatása hatékonyságuk növelése.

A MOL csoport Kutatás és Termelés üzletág károsanyagkibocsátásának csökkentése.

Kérjük, kattintson a térképen a megfelelő országra további információkért: