Jelentések és Adatok

A fenntarthatóságról szóló nyilvános jelentéstétel leghatékonyabb módja az integrált éves jelentés készítése. A MOL-csoport integrált éves jelentése egyetlen átfogó beszámolóban mutatja be értékteremtő folyamata gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjait. Az Éves Jelentés fenntarthatóságról szóló részében foglaltakat minden részletre kiterjedő Teljesítményadatok és egy tematikus GRI Megfelelési Táblázat támasztja alá. A legfrissebb Éves Jelentés letölthető itt.

A VEZETÉS ÁLTAL ALKALMAZOTT JELENTÉSTÉTELI MEGKÖZELÍTÉS

A lényeges hatások és a fenntarthatósági teljesítmény bemutatását illetően a MOL-csoport vezetése azt a megközelítést követi, hogy az információkat ott kell bemutatni, ahol azt az érintettek a legnagyobb valószínűséggel keresik, és a legkönnyebben elérhetik. Az Éves Jelentés célközönségét elsősorban részvényeseink, befektetők és a vállalat éves teljesítménye iránt érdeklődő fenntarthatósági elemzők alkotják. Honlapunkat úgy állítottuk össze, hogy minden érintett számára részletes tájékoztatást nyújtson tevékenységünk hatásairól, vállalati politikáinkról és projektjeinkről.

Az alábbi útmutató segíti a tájékozódást és a befogadást (az egyes szintekre vonatkozó információk a következő hivatkozásokon keresztül érhetők el):

Célok
A hatásunkra való reagálás érdekében olyan célokat határoztunk meg, amelyeket a Fenntartható Fejlődés Stratégiában összegzünk (angol nyelven).
Teljesítmény
Tevékenységünk hatásait és eredményeinket a MOL-csoport Integrált Éves Jelentése, az Adattár és a tematikus GRI Adatszolgáltatási Táblázat mutatják be.
Projekt példák
Esettanulmányainkban bemutatjuk az elért eredményeinket.

ÉVES FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

Az Éves Fenntarthatósági Jelentés elsődleges célközönsége a tőkepiaci szereplők, így elsősorban a részvényesek, a befektetők, az elemzők és a hitelminősítő intézetek. A MOL-csoport a tőkepiaci szereplők és érintett felek egyre szerteágazóbb információs igényeit kielégítő fenntarthatósági jelentéskészítési struktúrát alakított ki. A 2018-as Fenntarthatósági Jelentés készítése során a MOL-csoport számos változást eszközölt a fenntarthatósági adatok hatékonyabb, legjobb iparági gyakorlatnak megfelelő bemutatása érdekében:

 1. . Az Éves Jelentés fenntarthatósági fejezetei lerövidültek, kizárólag a lényegesnek minősülő témakörök (lásd a „Lényegesség” fejezetben) és a teljesítményt érintő érdemi változások leírását és adatsorait tartalmazza. Az új jelentésben már nem szereplő adatsorokat és leírásokat két különböző jelentési csatornán tesszük közzé (lásd az alábbi 3.és 4. pontot). A fenntarthatósági jelentés továbbra is tartalmazza a GRI (Global Reporting Initiative) szerinti jelentéskészítési adatbázis hivatkozásait.
 2. A pénzügyi szempontból lényeges (a fenti 1. pontban megfogalmazott célkitűzés megvalósítását támogató) kérdések fontossága és a befektetői visszajelzések alapján a MOL-csoport a 2018-as Éves Jelentés fenntarthatósági fejezetében alkalmazza először a SASB (Sustainability Accounting Standards Board) kritériumokat. A MOL-csoport integrált működésének megfelelően a fenntarthatósági jelentésben feltüntettük a SASB lényegességi térkép alábbi három iparági kategóriájában alkalmazott jelentéskészítési mérőszámait is (ahol értelmezhető): 1) olaj- és gázipar: kutatás-termelés, 2) olaj- és gázipar: termékelőállítás és kereskedelem, 3) vegyipari termékek.
 3. A korábbi éves fenntarthatósági jelentések különböző fejezeteiben tárgyalt fenntarthatósági adatokat konszolidáltuk és a csoportszintű Adattárban tárgyaljuk részletesebben. Az Adattár „tőkepiacok” táblázata tartalmazza a részletes (csoport- és divízió szintű) pénzügyi és működési adatokat. 2019-től ez tartalmazza az összes fenntarthatósági adatot, így többek között az ebben a jelentésben tárgyalt adatsorokat is. A pénzügyi-, működési- és fenntarthatósági adatok teljes körű integrálásának célja, hogy könnyebb legyen a MOL-csoportra vonatkozó adatokhoz való hozzáférés, az összehasonlítás és a hatékony tőkepiaci elemzések elkészítése. Az Adattárat éves gyakorisággal tesszük közzé a MOL-csoport honlapján.
 4. A MOL-csoport fenntarthatósági jelentéseit a GRI szabványelőírások szerint készíti. A MOL-csoport 2017-ben tért át a korábbi G4 irányelvről az új GRI Szabványra. A legjobb iparági gyakorlatot szem előtt tartva a MOL-csoport 2018-ban egy új, jóval átláthatóbb „GRI Adatszolgáltatási Táblázatot” dolgozott ki, mely külön-külön tárgyalja a 158 mutatót (többek között a GRI „olaj- és gázipari adatközlés” ágazati irányelvei szerint). A mutatókat lehetőség szerint UN SDG (ENSZ fenntartható fejlesztési cél), SASB és TFCD kereszthivatkozásokkal, valamint az Adatárra, a MOL-csoport honlapra és/vagy a Fenntarthatósági Jelentésre mutató hivatkozásokkal láttuk el. A Fenntarthatósági Jelentés GRI megfelelési szintje „átfogó”, azaz a jelentés minden lényeges szempontból tárgyalja a releváns mutatókat (lásd az alábbi lényegességi elemzésben). A honlapon megtalálható a GRI Adatszolgáltatási Táblázat.

A MOL-csoport emellett az IPIECA és az Amerikai Olajipari Intézet által kidolgozott „Útmutató az önkéntes olaj- és gázipari fenntarthatósági jelentéskészítéshez” protokollt használja a jelentések tartalmának meghatározása és a vizsgált indikátorok kiválasztása során. Ezzel a jelentéssel teljesíti továbbá a 2014/95/EU irányelv nem pénzügyi és sokszínűséggel kapcsolatos információk közzétételére vonatkozó, jogilag kötelező előírásait. A tartalom egyben iránymutatásként szolgál a fenti útmutatókban és az irányelvben foglaltak végrehajtásához.

A MOL-csoport beszámolójának integrált jellegéből adódóan az egyes évekre vonatkozó Éves Jelentések is tartalmaznak fenntarthatóságra vonatkozó információkat.

HELYI JELENTÉSEK

A működtetett vállalatok fenntartható fejlődéssel kapcsolatos weboldalai és a működési egységek jelentései az egyes vállalatok honlapjain érhetők el.

 

A WEBOLDALON HASZNÁLT SÜTIK BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató