Jelentések és Adatok

A fenntarthatóságról szóló nyilvános jelentéstétel leghatékonyabb módja az integrált éves jelentés készítése. A MOL-csoport integrált éves jelentése egyetlen átfogó beszámolóban mutatja be  teljesítményének gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjait. Az Éves Jelentés fenntarthatóságról szóló részében foglaltakat minden részletre kiterjedő  ESG adatok és egy  GRI  Adatszolgáltatási Táblázat támasztja alá. A legfrissebb Éves Jelentés letölthető itt.

A VEZETÉS ÁLTAL ALKALMAZOTT JELENTÉSTÉTELI MEGKÖZELÍTÉS

A lényeges hatások és a fenntarthatósági teljesítmény bemutatását illetően a MOL-csoport vezetése azt a megközelítést követi, hogy az információkat ott kell bemutatni, ahol azt az érintettek a legnagyobb valószínűséggel keresik, és a legkönnyebben elérhetik. Az Éves Jelentés célközönségét elsősorban a vállalat éves teljesítménye iránt érdeklődő tőkepiaci szereplők  alkotják. Honlapunkat úgy állítottuk össze, hogy minden érintett számára részletes tájékoztatást nyújtson tevékenységünk hatásairól, vállalati politikáinkról és projektjeinkről.

Az alábbi útmutató segíti a tájékozódást és a befogadást (az egyes szintekre vonatkozó információk a következő hivatkozásokon keresztül érhetők el):

Célok

A hatásunkra való reagálás érdekében olyan célokat határoztunk meg, amelyeket a Fenntartható Fejlődés Stratégiában összegzünk (angol nyelven).

Teljesítmény

Tevékenységünk hatásait és eredményeinket a MOL-csoport Integrált Éves Jelentése, az Adattár és a tematikus GRI Adatszolgáltatási Táblázat mutatják be.

Projekt példák

Esettanulmányainkban bemutatjuk az elért eredményeinket.

Célok
A hatásunkra való reagálás érdekében olyan célokat határoztunk meg, amelyeket a Fenntartható Fejlődés Stratégiában összegzünk (angol nyelven).
Teljesítmény
Tevékenységünk hatásait és eredményeinket a MOL-csoport Integrált Éves Jelentése, az Adattár és a tematikus GRI Adatszolgáltatási Táblázat mutatják be.
Projekt példák
Esettanulmányainkban bemutatjuk az elért eredményeinket.

ÉVES FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

A MOL-csoport 2008 óta készít integrált jelentést pénzügyi és nem-pénzügyi (ESG - társaságirányítási, környezeti és társadalmi) teljesítményéről. A jelentés a MOL-csoport fenntarthatósági eredményeit és kihívásait, teljesítményének adatait és változásait mutatja be. Az Éves Fenntarthatósági Jelentés elsődleges célközönsége a tőkepiaci szereplők, így elsősorban a részvényesek, a befektetők, az elemzők, a hitelminősítő intézetek és indexszolgáltatók. A MOL-csoport a tőkepiaci szereplők és érintett felek egyre szerteágazóbb információs igényeit kielégítő fenntarthatósági jelentéskészítési struktúrát alakított ki.

A Fenntarthatósági Jelentés, az Adattár, a GRI Adatszolgáltatási Táblázat és a Csoportszintű honlap együttesen alkotják a MOL-csoport fenntarthatósági jelentését.
2018-ban a MOL-csoport számos változást eszközölt a fenntarthatósági adatok hatékonyabb, legjobb iparági gyakorlatnak megfelelő bemutatása érdekében:

  • a)    Az Éves Jelentés fenntarthatósági fejezetei lerövidültek, kizárólag a lényegesnek minősülő témakörök (lásd a „Lényegesség” fejezetben) és a teljesítményt érintő érdemi változások leírását és adatsorait tartalmazza;
  • b)    az SASB (Sustainability Accounting Standards Board) kritériumok alkalmazása a pénzügyi szempontból lényeges kérdések fontossága és befektetői visszajelzések alapján;
  • c)    a korábbi fenntarthatósági jelentések különböző fejezeteiben tárgyalt fenntarthatósági adatokat konszolidálása a csoportszintű 2014-2019 Adattárban;
  • d)    „GRI Adatszolgáltatási Táblázat” kidolgozása, mely külön-külön tárgyalja a 158 mutatót,

A MOL-csoport folyamatosan változtatásokat eszközöl a fenntarthatósági jelentéskészítési struktúra négy alap pillérében, hogy képes legyen kielégíteni a tőkepiaci szereplők és érintett felek egyre szerteágazóbb információs igényét, ezért 2019-ben ezek a változtatások történtek:

  • a)    2019 Fenntarthatósági információk: a korábbi 6 fejezet az alábbi 4 fejezetben egységesült: ‘Éghajlatváltozás és Környezet’, ‘Biztonság- és Egészségvédelem’, ‘Humán tőke és Közösségek’, and ‘Integritás és Transzparencia’. A körkörös gazdaság egyre növekvő jelentőségét az új alfejezetek létrehozása tükrözi, ilyen alfejezet például az ‘Újrahasznosítás’.
  • b)    2019 GRI Adatszolgáltatási táblázat (LINK): 2019-es újítások 1) az olyan új közzétételi összefoglalók bevezetése, melyek a Csoport transzparencia felé tett erőfeszítéseit hivatott szolgálni; 2) a Sustainability Accounting Metric Codes bevezetése az SASB lényegességi térkép alapján, két különböző SASB iparági kategóriából: Fémek és Bányászat és Közúti szállítás, amivel összesen 8 SASB iparági kategória van lefedve
  • c)    2015-2019 Adattár (LINK): a különböző mutatók üzletágankénti lebontása az SASB közzétételi követelmények szerint, az újonnan bevezetett adatok miatt, ezzel elérve a körülbelül 650 darab egyedi adatpontot 2019-ben (az új közzétételi elemekről itt található bővebb információ). Egy hetedik Excel fül hozzá lett adva az Adattárhoz ‘Vállalatirányítás’ címmel. Olyan adatok találhatók benne, melyek korábban az Éves Jelentés Vállalatirányítása részében volt megtalálható.
  • d)     A vezetés beszámolója és elemzése: a legfontosabb szegmensenkénti fenntarthatósági mutatók bele lettek építve mind a négy táblázatba, melyek A vezetés beszámolója és elemzése részben található: Upstream, Downstream, Fogyasztói Szolgáltatások és Gáz Midstream (oldal). Emellett a táblázatokat követő magyarázó jegyzetekbe bekerültek szegmens specifikus beszámolók a már megszokott pénzügyi és működési beszámoló mellett, így a beszámolók nem csupán kiegészítik a Fenntarthatósági jelentés következő oldalait Csoport szintű adatokkal és beszámolókkal, de további olvasmányt biztosít a fontosabb fenntarthatósági eseményekről a különböző üzletáganként. A MOL-csoport emellett az IPIECA és az Amerikai Olajipari Intézet által kidolgozott „Útmutató az önkéntes olaj- és gázipari fenntarthatósági jelentéskészítéshez” protokollt használja a jelentések tartalmának meghatározása és a vizsgált indikátorok kiválasztása során. Ezzel a jelentéssel teljesíti továbbá a 2014/95/EU irányelv nem pénzügyi és sokszínűséggel kapcsolatos információk közzétételére vonatkozó, jogilag kötelező előírásait. A tartalom egyben iránymutatásként szolgál a fenti útmutatókban és az irányelvben foglaltak végrehajtásához.

A MOL-csoport beszámolójának integrált jellegéből adódóan az egyes évekre vonatkozó Éves Jelentések is tartalmaznak fenntarthatóságra vonatkozó információkat.

HELYI JELENTÉSEK

A működtetett vállalatok fenntartható fejlődéssel kapcsolatos weboldalai és a működési egységek jelentései az egyes vállalatok honlapjain érhetők el.