A Mol-Csoport Downstream Üzletága

A MOL-csoport Downstream üzletágát különböző üzleti tevékenységek alkotják, amelyek egy integrált értékláncba illeszkednek. Ebben az értékláncban kőolajat dolgozunk fel finomított termékekké, majd ezeket – gondoskodva a szállításukról is – lakossági, ipari és közlekedési felhasználásra forgalmazzuk. E termékek közé tartozik többek között a benzin, a dízel, a fűtőolaj, a légijármű-tüzelőanyag, a kenőanyagok, a bitumen, a kén és a cseppfolyósított gáz (LPG). Emellett a Downstream üzletág petrolkémiai anyagokat is előállít és értékesít világszerte, és a petrolkémiai ágazatban vezető szerepet tölt be a közép-kelet-európai régióban. 

4 finomító
2 petrolkémai egység
11 ország
9,300 munkavállaló
17 MTPA finomított termék értékesítés
és 1.5 MTPA petrolkémia termék
380 KBPD finomítói kapacitás
890 KTPA gőzkrakkoló kapacitás

2023 LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI

 • 2023-ban a Downstream 472,4 milliárd forint (1328 millió dollár) tiszta CCS EBITDA-t termelt, ami 44%-kal elmarad az előző évi teljesítménytől. Az alacsonyabb eredményt a Brent-Ural felár szűkülése, a petrolkémiai árrések jelentős csökkenése, valamint a magyarországi többletkiadások, így a Brent-Ural adó és a bevételalapú többletadó okozta. A bázishatás jelentős szerepet játszott az év/év alapú csökkenésben, mivel az ársapka eltörlése magasabb extra adókkal került ellensúlyozásra. A marzsok ugyan elmaradnak a 2022-es extrém csúcsoktól, de egészséges szinteken zártak, ami a robusztus benzinkeresletnek és a továbbra is erős dízel finomítási árréseknek volt köszönhető tavaly.
 • 2023-ban az elsődleges célunk volt, hogy garantáljuk a stabil és hatékony ellátásbiztonságot a főbb piacainkon és mellette megfeleljünk az EU szankciós elvárásainak. Válaszul az EU által előirányzott, Ural típusú kőolajra vonatkozó szankciókra, 2022-ben elindítottuk a kőolaj diverzifikációra vonatkozó programunkat, mely 2023-ban tovább folytatódott és mind a Dunai Finomítóban, mind a Slovnaft finomítójában és a Logisztika területén is a tervezettek mentén halad. 2023-ban is teljes mértékben megfeleltünk a szankció elvárásoknak, az alternatív kőolaj feldolgozásának aránya a Slovnaft finomítójában tovább emelkedett.
 • 2023-ban a kőolaj diverzifikációs program keretein belül 6 új típusú nyers kőolaj finomítása valósult meg sikeresen a Slovnaft finomítójában több, mint 800 kt mennyiségben. Az alternatív kőolaj típusok feldolgozásának fokozatos növelésével közelebb kerülünk azon célhoz, hogy megfeleljünk az orosz kőolajból származó termékek exportjára vonatkozó szankciók által támasztott követelményeknek és a jövőben is biztosítsuk a régió ellátásbiztonságát.
 • A MOL-csoport eddigi legnagyobb organikus beruházása, a Poliol komplexum 99,9%-os készültségi szintet ért el 2023 végére, a mérnöki, beszerzési és építési munkák befejeződtek. Felállt az üzemeltető csapat, amely munkahelyi tanulás keretében immár az üzembehelyezés folyamatában is részt vesz. Az 1,3 milliárd euróból megvalósuló Poliol komplexum átadása került 2024 májusában. A rijekai finomítói korszerűsítési projekt elérte a 84%-os készültségi szintet a kedvezőtlen külső környezeti tényezők pl. a munkaerőhiány és az alapanyag árak megemelkedésének ellenére. A mérnöki tevékenységek lezárultak, miközben a beszerzési tevékenységek is közel kerültek a befejezéshez, 99% feletti készültséggel. Ezen túlmenően szinte valamennyi hosszú átfutási idejű termék, alapanyag és berendezés is leszállításra került.
 • Az új stratégia alapján a Downstream üzletág a kőolaj diverzifikációs programra, a CO2 kibocsátás csökkentésére, a fenntartható vegyipar felé történő transzformációra, a körkörös gazdaságra, a megújuló üzemanyagokra és a zöld hidrogénre összpontosít. A társaságcsoport stratégiája és az útiterve mentén megvalósult a zöldhidrogén projekt a Dunai Finomító területén, amely 2024 áprilisában átadásra került. A létesítmény egy 10 MW teljesítményű elektrolizálót foglal magába, amely évente 1600 tonna zöldhidrogén előállítására képes, és ezzel a legjelentősebb ilyen létesítmény lesz Közép- és Kelet-Európában.
 • 2023 folyamán a MOL-csoport bioüzemanyag-beszerzése mind az érintett térségek (8 ország), mind a bekevert mennyiség (600 kt) tekintetében stabilnak tekinthető, mivel a nemzeti közlekedési megfelelőségi szabályozók tekintetében nem vagy alig történt változás 2022-höz képest a Downstream működése által lefedett országokban. A felhasznált biokomponensek köre is hasonló a korábbi évekéhez: élelmiszer- és hulladékalapú bioetanol, valamint zsírsav-metil-észterek jelentik továbbra is az alapot üzemanyagaink dekarbonizációjához. Mindemellett az ún. fejlett biokomponensek jelentősége is növekszik a portfóliónkban: a MOL sikeresen dolgozott be ilyen alapanyagot a százhalombattai bekeverő egységében.
 • Kulcsfontosságú eredmény a MOL-csoport részéről az első olyan repülőgépüzemanyag-szállítmány értékesítése, amelybe jelentős arányban bekeverésre került ún. fenntartható repülőgép-üzemanyag (SAF). Ugyancsak kiemelendő a 100%-ban megújuló dízel (HVO - hidrogénezett növényi olaj) értékesítésének megkezdése néhány kiemelt nagy- és kiskereskedelmi partner számára.
 • 2023-ban a Downstream kutatás-fejlesztés három fő termékterületen folytatta tevékenységeit és projektjeit: ezek a poliol, a poliolefinek, és a finomítás. A kutatás-fejlesztés létfontosságú szerepet játszik a Poliol Projektben a termékreceptek és -típusok folyamatos fejlesztésével, megalapozva a gyártás közelgő elindítását. Bővítettük a poliuretán alkalmazásfejlesztési know-how-t, hogy biztosítsuk a szükséges támogatást a MOL-csoport jövőbeli poliol-ügyfelei számára. A Poliol K+F csapata aktív kapcsolatot tart fent a potenciális ügyfelekkel, hogy előkészítse a terepet a piacra lépéshez. A poliolefin területen a portfólió fenntartható irányú átalakítása állt a középpontban. Az aktív portfólió-menedzsment lehetővé tette az együttműködési keretrendszernek a Petchem teljes termékvonalát átfogó kibővítését, ideértve a hulladékkezelési tevékenységeket. Sikeresen megvalósult számos, az alacsony karbon-intenzitású üzemanyagok iránti várható kereslet kielégítése és az alapanyag-portfólió diverzifikálása, valamint a körforgásos gazdaságra történő átállás gyorsítása érdekében indított kisméretű, együtt feldolgozásra irányuló laboratóriumi reaktorkísérlet.
 • A biogáz egyre inkább teret nyer Európában, ezért a MOL is elkészítette biogáz-útitervét annak érdekében, hogy Közép- és Kelet-Európában egyedi pozíciót építhessen ki. A megvalósítás első lépéseként biogázüzemet vásároltunk Szarvas mellett, amely az első ilyen létesítmény a társaságcsoport életében. Az üzem évente 100 ezer tonna alapanyagot (mezőgazdasági és élelmiszeripari maradékanyaghulladékot) dolgoz fel, amellyel mintegy 12,5 millió köbméter biogázt állít elő évente. Ezen túlmenően, a MOL-csoport stratégiai céljainak elérése érdekében az INA-csoport mezőgazdasági alapú hulladék feldolgozását célzó biogáz/biometán üzem kialakítását tervezi a horvátországi Sziszek telephelyén. E lépésekkel a MOL-csoport egyszerre erősíti meg pozícióit a biogáz értékláncban, és készít elő újabb lépéseket, organikus és inorganikus fejlesztési irányokban egyaránt.

2024-2030-AS KILÁTÁSOK

 • 2024-ben a MOL úgy döntött, ideje frissíteni a hosszú távú stratégiát. Időszerű volt, hiszen alkalmazkodnunk kell a külső környezet változásaihoz és támogatnunk kell az Európai Unió egyre ambiciózusabb klímavédelmi stratégiáját. A „Shape Tomorrow” frissített stratégiájában a MOL klímasemlegességi elkötelezettsége változatlan marad: továbbra is egy rendkívül hatékonyan, fenntarthatóan működő és a petrolkémiára összpontosító vállalatot építünk, amely arra törekszik, hogy 2050-re elérje a karbonsemleges működést.
 • A frissített stratégia kulcsfontosságú eleme, hogy bio- és hulladék anyagáramokat integrálunk termelésünkbe és egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a biometán és a zöld hidrogén előállítására, valamint továbbra is folytatni fogjuk kőolaj diverzifikációnkat a régió ellátásbiztonságának további erősítése érdekében.
 • Petrolkémiai értékláncunkat közepes méretű projektek révén bővítjük, mint a maleinsavanhidrid (MSA) és a tiszaújvárosi propilénüzem (metatézis) projektek. A körforgásos működésre való törekvés a vegyiparunkat is hatékonyabbá és fenntarthatóbbá fogja tenni.
 • Az alternatív kőolaj típusok feldolgozásának folytatásával közelebb kerülünk azon célhoz, hogy továbbra is biztosítsuk a régió ellátásbiztonságát a jövőben.
 • A Downstream több mint 5 milliárd dollár befektetést fog eszközölni, melyből 2,5 milliárd dollárt fordítunk eszközeink fenntartására és élettartamának meghosszabbítására, további 2,8 milliárd dollárt meghaladó stratégiai beruházást transzformációra, többek között dekarbonizációra, logisztikai beruházásokra, hulladék- és vegyipari projektekre.