Klímaváltozás

A MOL-csoport meggyőződése, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása okozta klímaváltozás az emberiség egyik legsúlyosabb gazdasági, társadalmi és környezeti problémája, amely kulcskérdés a fenntartható fejlődés szempontjából. A MOL-csoport elkötelezte magát környezeti lábnyoma lehető legkisebbre csökkentése mellett, és arra törekszik, hogy a tevékenységeit összekapcsoló teljes értéklánc mentén mérsékelje az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A MOL-csoport nyilatkozata a klímaváltozásról

A klímavédelem a MOL-csoport számára nem csupán a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését jelenti, hanem azt is, hogy általánosságban, hosszabb távon felkészül egy olyan jövőbeni gazdaságra, amely a jelenleginél nagyobb mértékben támaszkodik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákra.

A MOL-CSOPORT KARBONLÁBNYOMA

Nemzetközi integrált olaj- és gázipari vállalatként a MOL-csoport karbonlábnyoma jelentős. Fontosnak tartjuk tevékenységünk hatásainak átlátható kommunikálását, és elköteleztük magunkat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett. A MOL-csoport teljes karbonlábnyoma a tevékenységeinkből eredő közvetlen kibocsátást (Scope 1), az általunk megvásárolt energiához kapcsolódó közvetett kibocsátást (Scope 2), valamint a nem a tevékenységeinkhez, hanem a termékeink felhasználásához és a szállítóink kibocsátásaihoz kapcsolódó kibocsátásokat (Scope 3) foglalja magában. Ezen az oldalon bemutatjuk e kibocsátások mértékét forrás és tevékenység szerinti bontásban, és összevetjük őket a nemzetközi benchmark adatokkal.

AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE

Természetes erőforrásokat felhasználó, fosszilis tüzelőanyagokat előállító vállalatként az üvegházhatású gázok, főként a szén-dioxid kibocsátásának csökkentése tevékenységünk szerves részévé vált. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése érdekében elsősorban az energiahatékonyság és az energiatakarékosság javítása, a folyamatirányítás optimalizálása, az energiaveszteségek kiküszöbölése, valamint a elfáklyázott és a lefúvatott gázok mennyiségének csökkentése terén teszünk lépéseket. Jól felépített emissziókereskedelmi struktúrával rendelkezünk, amelyet a MOL Commodity Trading Kft. leányvállalat kezel. Ezen keresztül eredményesen gazdálkodunk a kibocsátási engedélyekkel, hogy további forrásokra tegyünk szert, amelyek felhasználhatók az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó terveink megvalósításához.

NAPENERGIA

A MOL-csoport hosszú múltra visszatekintő tapasztalatokkal rendelkezik a hagyományos energiatermelés terén, azonban 2030-as stratégiája értelmében célja az, hogy felkészüljön a kőolajkorszakot követő időkre, és feltérképezze az alternatív energiatermelési technológiák kínálta lehetőségeket. A 2018. év során a MOL-csoport Magyarországon három helyen kezdett napelemes erőmű építésébe. A korábban kihasználatlan területeken épülő napelemparkok a tervek szerint összesen 18,38 MWp kapacitással működnek majd (ez több mint 9000 háztartás energiafogyasztásának felel meg). A vállalat saját működéséhez szükséges energia egy részének fedezése mellett az új beruházás kiváló lehetőség a MOL számára ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzen a naperőmű-technológia terén, és ki tudja aknázni a jövőbeni lehetőségeket ezen az ígéretes piacon.

Geotermikus energia

Kidolgozás alatt áll a MOL-csoport első mélyfúrásos geotermikus beruházása, amelynek célja a geotermikus energia megújuló energiaforrásként való hasznosítása. A geofizikai kutatásokat, az építési és energiabetáplálási engedélyek megszerzését és a hálózati csatlakozási megállapodásnak az üzemeltetővel való aláírását követően a projekt még fejlesztési szakaszban van, így 2018-ban energiatermelésre nem került sor. A kutatások eredményeitől függően a vállalat az energiatermelés megkezdését 2021-re tervezi, 3,85 MWe beépített kapacitással.