Horvátország

Vállalat neve:
INA d.d.
Központ: Zágráb
Munkavállalók száma: ~900
2P Készlet (2022 YE):
83.5 MMboe
Termelés (2022):
23.9 mboepd

Horvátország a MOL-csoport portfóliójának egyik központi országa termelés és készletek tekintetében is, ahol a kutatási és termelési tevékenységek 1960-ban kezdődtek. Azóta több mint 45 olaj- és 30 gázmezőt helyeztek termelésbe, mintegy 4.500 feltáró kutat fúrtak összesen körülbelül 7 millió méter mélységben. Jelenleg mintegy 1200 termelő olaj- és gázkút található az országban, több mint 3000 km csővezetékkel. A jelenlegi tevékenységek közé tartozik az olaj, földgáz és kondenzátum kutatása, mezőfejlesztés és termelés.

A szárazföldiek mellett tengeri munkálatok is zajlanak az Adriai-tenger északi részén, ahol a termelés 1999-ben kezdődött. Jelenleg az INA - az ENI részvények 2018-as megvásárlása óta - egyedüli tulajdonosa és operátora 10 gázmezőnek, míg az Izabela gázmezőt az Edison olasz céggel együttműködve termeli ki az Edina közös vállalat révén.

2022-től a horvátországi laboratórium látja el a központi labor szerepét a Közép-Kelet Európai régióban ahol a műszaki támogatásban fejlesztési és termelési feladatokban segíti majd a Kutatás és Termelés munkáját.

Az INA számára a legfőbb kihívás az érett mezők termeléscsökkenésének kezelése. A hazai kőolajtermelés csökkenésének tendenciája 2014-ben megfordult a termelésoptimalizálási tevékenységeknek köszönhetően. 2019-et megelőzően évről évre nőtt a termelés, amikor is kis mértékben csökkent, de még így is meghaladta a 2016-os szintet. A horvát szárazföldi és tengeri hozzájárulás mintegy 23%-át teszi ki a MOL-csoport teljes termelésének.

Kutatási program

2022-ben a Bačkovica-1 Kelet fúrási helyszínének helyreállításával minden szerződéses kötelezettség teljesült a Drava-02 blokk Második Kutatási Fázisának lezárásához. A Drava-03-as blokkban a 3D szeizmikus mérések feldolgozása és értelmezése alapján folytatódott az azonosított fúrási objektumok kiértékelése, és a fúráshoz szükséges dokumentáció és engedélyeztetés előkészítése. Ezen felül a Sjeverno-zapadna Hrvatska-01-es blokkon is lezárult a 3D szeizmikus adatok feldolgozása, értelmezése, és az adatok kiértékelésén alapuló geokronológiai tanulmány elkészítése. Az elérhető geológiai és geofizikai, valamint az újonnan rögzített magnetotellurikus adatok értelmezése és konszolidálása után két geológiai és geofizikai tanulmány készült el a Dinaridi-14 blokkon.

e_p_croatia_1 másolat-h641cjdp9t.jpg
e_p_croatia_1 másolat-h641cjdp9t.jpg
 

Mezőfejlesztés és termelésoptimalizáció

2022-ben a Jamarica-183 szárazföldi mezőfejlesztő fúrás sikeres tesztelése után jelenleg az engedélyeztetés előkészítése zajlik. Két mezőfejlesztő kút került lefúrásra 2022 során, a Dravica-3 és a Kozarice-43. A Dravica-3 kút kedvezőtlen eredménnyel zárult fúrása után a Zalata-Dravica projekt részeként az előzetes FEED (Front-End Engineering Design) tervezési tanulmány összeállítása és a területhasználati engedélyeztetések jelenleg is zajlanak. A Kozarice-43 kút száraznak bizonyult, így felszámolásra került, a terület helyreállítása folyamatban. Az EOR projekt folytatódott az Ivanić és Žutica mezőkön CO2 besajtolással. A Šandrovac olajmezőn 2020-ban elindított kísérleti projekt folytatódott, számos kútmunkálat, karotázs, termelési és nyomásmérési vizsgálat elvégzésével. A CO2 besajtolási ciklus befejeződött és a víz besajtolás vette kezdetét. A teljes mezős EOR jövőbeli alkalmazását ezen mérések és kiértékelésük fogja lehetővé tenni. Az Észak-Adriai Tengeri Mezőfejlesztési Program keretében a második infill kút, a Marica D Dir lefúrása és termelésbe állítása is megtörtént, az Ika B-1 R Dir kúthoz hasonlóan. A fúrási és tesztelési munkák 4 nyílt tengeri kút – Ilena-2 ver, Ida D-1 ver, Ira-1 dir és Ida D2 ver – esetén befejeződtek. Továbbá a FEED tervezési tanulmány elkészültével az EPCI fázis és az anyagbeszerzési pályáztatás elkezdődött. A 2020 végén összeomlott Ivana D személyzet nélküli platform vizsgálata befejeződött és a kút felszámolása következik, melyhez köthetően a szerződéskötési és egyéb előkészületi folyamatok jelenleg is tartanak. A Termelés Optimalizálás Program keretén belül 62 kútmunkálatot végeztek el, ami 1 ezer hordó egyenérték/nap mboepd addicionális termelést eredményezett éves szinten.

PRIORITÁSOK A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE

A kutatási munkák folytatása a frissen megítélt területeken, az érett mezők termelés optimalizálása és EOR projektek kivitelezése, valamint az Észak Adriai terület offshore eszközeinek soron következő fejlesztési fázisa. Ezen túl cél a termelési és működési hatékonyság javítása.

Kérjük, kattintson a térképen a megfelelő országra további információkért: