Földgázszállítás

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban: FGSZ) Magyarország egyetlen szállítási rendszerüzemeltetője, a MOL 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata. Tulajdonosa és üzemeltetője a Magyarország területét behálózó, közel 6000 km hosszú nagynyomású földgázszállító rendszernek, amely a gázelosztó társaságokat, erőműveket és számos nagyipari fogyasztókat lát el. Az FGSZ földgázszállítási tevékenységét szabályozott piaci feltételek mellett végzi, 2012 óta az EU-s szétválasztási szabályoknak megfelelő ITO tanúsítással.

Az első magyarországi földgázvezeték 1938-as megépülését követően a földgázszállító hálózat organikusan fejlődött és a régió stratégiai fontosságú vállalataként az FGSZ a hazai mellett már jó ideje nemzetközi gázszállítási tevékenységet is ellát. 2021 óta már hat szomszédos országgal üzemeltet határkeresztező infrastruktúrát: kétirányú összeköttetési pontokat Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország irányába, valamint egyirányú belépési pontot Ausztria irányából. Nemzetközi összehasonlításban a Társaság hálózata a legmagasabb technológiai szabványoknak megfelelően működik.

Földgázszállítás

KIEMELT ADATOK

  • 5.889 km hosszú nagynyomású földgázszállító távvezetékrendszer
  • 26 betáplálási pont, ~400 gázátadó állomás
  • 3 földgázszállító régió 2-2 területi központtal, 8 kompresszorállomás
  • 6 határkeresztező interkonnektor
  • Magas szakmai színvonalú rendszerirányító központ Siófokon
  • ~700 munkavállaló
  • Szállítási mennyiségek (2022): 16,6 milliárd m3

TEVÉKENYSÉG

Az FGSZ az egyetlen szállítási rendszerüzemeltető Magyarországon. Tevékenysége szabályozott piaci környezetben, az ITO modell szerint zajlik. Fő tevékenysége a földgázszállítási kapacitások kiépítése, üzemeltetése és értékesítése, amelyekből éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli, nem megszakítható és megszakítható kapacitásokat ajánl fel aukciókon keresztül. A Társaság felelősségi körébe tartozik a partnerei részére átadott földgáz előírások szerinti – biztonsági célú – szagosítása, a földgáz minőségének folyamatos ellenőrzése, a rendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartása, valamint a partnereknek továbbított gáz mennyiségi és minőségi jellemzőinek transzparens, a legszigorúbb nemzetközi sztenderdeknek megfelelő mérése is.

Az FGSZ-nek fontos szerepe van a magyarországi gáztermelés fogyasztókhoz történő eljuttatásában, illetve a hazai rendszerhasználói igények import szállításokból történő fedezése érdekében a hazai földgázszállítás mellett nemzetközi gázszállítási tevékenységet is végez. Kétirányú összeköttetési pontokat üzemeltet Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország irányába, valamint egyirányú belépési pontot Ausztria irányából. Magyarország ellátásbiztonsága elválaszthatatlan a közép-európai térség és egész Európa energiabiztonságától. Ennek megfelelően az FGSZ célja, hogy a kölcsönös előnyökön nyugvó európai gázpiaci együttműködések keretében hazai részről biztosítsa a térség földgázrendszereinek átjárhatóságát, valamint növelje a Magyarországon keresztül történő tranzitszállítások volumenét.

A földgázszállítási rendszer üzembiztonságának megtartása és növelése érdekében a Társaság az integrált irányítási rendszer részeként alkalmazza a csővezeték-épségirányítási rendszert (PIMS), illetve folyamatosan fejleszti az üzembiztos működéshez szükséges feltételeket.

FEJLESZTÉSI PROJEKTEK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK

VEZETÉKFEJLESZTÉSEK

Az FGSZ – Magyarország földgázszállító rendszerének megbízható és hatékony üzemeltetőjeként – elkötelezett a regionális gázpiac rugalmasságának és ellátásbiztonságának erősítése mellett. A Társaság fejlesztései új szállítási útvonalak létrehozását, illetve a meglévő összeköttetések erősítését célozzák, melyek lehetőségeket biztosítanak a rendszerhasználóknak, hogy új földgáz forrásokhoz férjenek hozzá és kereskedelmi lehetőségeket aknázzanak ki. Az FGSZ folyamatosan hajt végre a meglévő hálózat hatékonyabb kihasználását elősegítő fejlesztéseket is.

Az FGSZ fejlesztéseinek elsődleges célja a Magyarországra irányuló földgázszállítás lehetőségének biztosítása minden potenciális irányból, valamint azon belső hálózatfejlesztések kivitelezése, amelyek segítenek igazodni a nemzetközi szállítási környezetben bekövetkező változásokhoz. Meglévő kapacitásainak bővítésével a vállalat törekszik arra, hogy a régió gázszállító hálózatának meghatározó része legyen.

A határkeresztező vezetékek fejlesztése és új kapacitások létrehozása érdekében az FGSZ projektjei közül a HU-SK és RO-HU vezetékek bővítése is felkerült az Európai Unió közös érdekű projektjeinek (Projects of Common Interest; PCI) 2021. őszén kiadott legújabb, ötödik listájára. A RO-HU határkeresztezőn a RO>HU irányban jelenleg elérhető 1,75 milliárd m3/év-es szintről 2022 októberében 2,45 milliárd m3/év-es szintre emelkedett. Az akár 4,4 milliárd m3/év-es kapacitásszintre történő fejlesztés jelentős mértékben hozzájárulhat a magyar forrásdiverzifikációs törekvésekhez, mivel középtávon akár román fekete-tengeri források, akár azerbajdzsáni és Mediterrán-térségbeli földgáz, akár a görög vagy török LNG terminálokhoz érkező forrás is érkezhet ezen az útvonalon.

Jelenleg Szlovénia az egyetlen szomszédos ország, amely nem rendelkezik közvetlen földgázvezeték összeköttetéssel Magyarországgal. A HU-SI új szállítóvezetéki kapcsolat létrehozására irányuló HU-SI projektről az FGSZ és szlovén partnere, a Plinovodi egyeztetései folyamatban vannak.

Az FGSZ emellett regionális kezdeményezésekben is részt vesz (Vertikális Folyosó, Szolidaritási Gyűrű).

REGIONAL BOOKING PLATFORM

Az FGSZ Regional Booking Platformja (RBP) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó európai uniós üzemi és kereskedelmi szabályzatnak, illetve a kapcsolódó egyéb uniós és magyar jogszabályoknak megfelelően fejlesztett informatikai alkalmazás. A kapacitásallokációs alkalmazás lehetővé teszi - egyéb szolgáltatások mellett - a kapacitás allokációs eljárások és a másodlagos kapacitáskereskedelem lebonyolítását, melyet napjainkban - az FGSZ mellett - további tizenhat EU-s és Energia Közösséghez tartozó földgáz szállítási rendszerüzemeltető és tároló is használ: az Eustream (Szlovákia), a Transgaz (Románia), a Plinacro (Horvátország), a Bulgartansgaz TSO és tároló (Bulgária), a DESFA (Görögország), a Gas Connect Austria (Ausztria), a Gaz-System (Lengyelország), a Gas TSO of Ukraine (Ukrajna), a Gastrans (Szerbia), a Moldovatransgaz és a Vestmoldtrangaz (Moldova), az Ontras, a Gascade, az Opal Gastransport és a NEL Gastransport (Németország), valamint a görög-bolgár ICGB. Az alkalmazásokat a szabályozási és üzleti igényeknek megfelelően az FGSZ folyamatosan továbbfejleszti.

Földgázszállítás

VEZETÉKRENDSZERBŐL NYÚJTOTT RUGALMASSÁGI SZOLGÁLTATÁS

Új üzleti szolgáltatásként 2022 decemberében bevezetésre került a vezetékrendszerből nyújtott rugalmassági szolgáltatást (Linepack Flexibility Service - LPFS), amely révén az FGSZ rendszerének használói jelentősen tudták mérsékelni a kiegyensúlyozással kapcsolatos költségeiket.

FENNTARTHATÓSÁG

A dekarbonizációs törekvéseknek megfelelően az FGSZ is nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és a zöld átmenethez kapcsolódó feladatokra. A Társaság vizsgálja a meglévő szállítórendszer a megváltozó igényekhez és a megújuló gázok szállításához való átalakítását – tagja a European Hydrogen Backbone kezdeményezésnek is. Számos egyéb projekt keretében jelenlegi működésének fenntarthatóvá tételére törekszik, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében metánszivárgás detektálási és elhárítási tevékenységet végez, valamint energiahatékonysági fejlesztéseket is végrehajt. 2022-ben a Társaság az OGMP „Gold Standard” minősítésében részesült, amely szintén elismeri a Társaság által kitűzött részletes végrehajtási programot a metánkibocsátás csökkentésére vonatkozóan.