Egészség- és Munkavédelem

Felelős munkáltatóként dolgozóink egészsége és biztonsága kiemelt fontossággal bír a számunkra. A MOL-csoport meggyőződése, hogy a projektek biztonságos végrehajtása és a létesítmények biztonságos működése kulcsfontosságú a vállalat sikeréhez. Arra törekszünk, hogy üzleti céljaink megvalósítása közben egyetlen sérülés se történjen munkatársaink körében. Folyamatosan dolgozunk biztonsági teljesítményünk növelésén, valamint azon, hogy munkavállalóink és a szerződéses szakemberek számára biztonságos munkahelyi környezetet hozzunk létre, elkerülve ezzel a baleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket. 

MUNKABIZTONSÁG

A biztonságtudatosság fejlesztése érdekében a MOL-csoport folyamatosan keresi az alkalmat arra, hogy bővítse kommunikációs csatornáit, és a munkavállalók minden csoportját – a legfelső vezetőktől a kétkezi munkásokig, beleértve a beszállítókat is – bevonja a biztonság növelésébe. Jövőképünk értelmében a hasonló profilú nemzetközi olajtársaságok között több paraméter, köztük a biztonsági kérdések alapján a legfelső 25%-ba kívánunk kerülni. Az előrehaladás méréséhez a csoport, illetve az üzletágak/flagship/leányvállalatok biztonsági teljesítményét a Concawe, az IOGP és a CEFIC által közzétett ágazati benchmark értékekkel vetjük össze.

A MOL-csoport elkötelezte magát amellett, hogy nap mint nap felelősen jár el az egészségvédelem, biztonságtechnika és környezetvédelem (EBK), valamint tevékenysége társadalmi hatásának tekintetében, óvja létesítményei és eszközei épségét, törekszik az események minden típusának kiküszöbölésére, és szakszerűen reagál az esetleges vészhelyzetekre. A teljes rendszert átfogó törekvések megvalósításával évről évre javítani kívánjuk a biztonsági teljesítményünket. Mindez összességében azt jelenti, hogy dolgozóink és vállalkozó partnereink biztonságban térhetnek haza a nap végén.

A BESZÁLLÍTÓK BIZTONSÁGA

A MOL-csoport számára árut vagy szolgáltatást nyújtó beszállítók hatással lehetnek dolgozóinkra, munkafolyamatainkra és megítélésünkre. A szolgáltatási szerződések megkötése, valamint a szerződéses partnerek által nyújtott eszközök és tevékenységek beszerzése és igénybevétele úgy történik, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük az egészséget, a biztonságot és környezetet érintő esetleges hátrányos következményeket. Beszállítókezelési rendszerünkben nagy hangsúlyt kap az egészségvédelem és a biztonság a beszerzési folyamat során – a kiválasztott beszállítók a szerződéskötést megelőzően előzetes értékelésen esnek át annak felmérésére, hogy képesek-e megfelelni EBK irányítási rendszerünk követelményeinek.

A beszállítókezelési rendszer alapját az EBK szempontjából kritikus tevékenységek (pl. magasban végzett munkálatok, szűk helyekre való bejutás, állványozás, emelés stb.), helyszínek, valamint a kapcsolódó személyi és fizikai követelmények alkotják. Az ágazati gyakorlatnak megfelelően a komplex, nagy kockázatú tevékenységekhez állandó, megszakítás nélküli biztonsági koordináció és gyakori helyszíni ellenőrzés kapcsolódik. 2017 januárjától megvalósul a kötelező VCA/SCC (Vállalkozói biztonsági ellenőrzőlista) tanúsítványok fokozatos bevezetése a beszállítóknál és a MOL-csoport SSC vállalatainál a downstream és az európai upstream működési területeken. A tanúsítványok megszerzésének ösztönzése érdekében az SCC vagy (a nagy kockázatú munkálatokra vonatkozó) OHSAS 18001 minősítéssel rendelkező beszállítók a pályázat értékelése során pluszpontot kapnak. A kiértékelést követő elemzés eredményeit beépítjük az értékelési eljárásba is.

A FOLYAMATOK BIZTONSÁGA

A folyamatok biztonsága terén elköteleztük magunkat az általunk használt veszélyes technológiákhoz kapcsolódó kockázatok csökkentése mellett, hogy ezeket a kockázatokat elfogadható – a lehető legalacsonyabb – szinten tartsuk. A folyamatbiztonság-menedzsment (PSM) célja azoknak a technológiai folyamatokhoz kapcsolódó eseményeknek az elkerülése, amelyek tűzhöz, robbanáshoz, személyi sérüléshez és környezeti kárhoz vezethetnek. Ennek része a vállalat vegyi és nem vegyi jellegű veszélyes folyamatainak azonosítása, megismerése, és a kapcsolódó kockázatok mérséklése. A folyamatbiztonság-menedzsment biztosítja a folyamatok biztonságának egyenletesen magas szintjét a vállalaton belül. Idetartozik a kockázatok legalkalmasabb módszerrel történő azonosítása (HAZOP, „Mi történne, ha...”-vizsgálatok), a változáskezelési eljárások, a rendszeres PSM-megbeszélések és a PSM-szakemberek közötti szakmai együttműködés. A PSM-rendszer működési hatékonyságát belső és külső megfelelési auditok útján rendszeresen értékeljük.