Felügyelő Bizottság

ÁLDOTT ZOLTÁN

MOL-csoport pozíciók:
 
 • MOL-csoport Felügyelő Bizottság Elnöke 2018. június 25-től
 • Slovnaft Felügyelő Bizottság Elnöke 2018. június 25-től

Áldott Zoltán 1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között a MOL Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a Tőkepiaci Műveletek igazgatója volt. 1999-től a Stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 2000 novemberétől stratégiai vezérigazgató-helyettese, majd 2001 júniusától a MOL- csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2004. szeptember és 2010. március között a MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divízió ügyvezető igazgatója volt. Áldott Zoltán 2010. április 1-től 2018. május 31-ig az INA Igazgatóságának Elnöke volt. 2001 és 2018 május között a MOL EB tagja volt. A Felügyelő Bizottság elnökeként az Igazgatóság, a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseinek állandó meghívottja.

DR. DORKOTA LAJOS

MOL-csoport pozíció:
 
 • A Felügyelő Bizottság tagja 2021. július 1-től

Dorkota úr jogászként diplomázott a pécsi Janus Pannonius Egyetemen. Ezt követően – ügyvédi tevékenység végzése mellett - Dunaújváros Közgyűlésének tagja volt 1990 és 2013 közt. Ezen időszak alatt három éven keresztül a város alpolgármesteri tisztségét is betöltötte. 1998-tól 2013-ig parlamenti képviselő, mely időszak alatt két éven át a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezette. Miután 2013. július 1. napjától kinevezték a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökévé – amely pozíciót 2020-ig töltötte be – Dorkota úr lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról.

KADERJÁK PÉTER

MOL-csoport pozíciók:
 
 • A Felügyelő Bizottság tagja 2021. május 1-től

Kaderják úr közgazdászként diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi egyetemen, ahol ezt követően tudományos segédmunkatársként kezdte karrierjét, majd egyetemi adjunktus lett. 1998-ban kinevezték a Gazdasági Minisztérium Kabinetfőnökévé. A 2000-es évektől kezdődően vezető szerepet vállalt a magyar energiapiacon – 2002 és 2003 közt a Magyar Energia Hivatal Elnökeként, majd az intézmény alapításától kezdve tizennégy éven keresztül vezette a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontot (REKK). 2018 és 2021 között energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárként tevékenykedett.

Kaderják úr egyedülálló tapasztalattal rendelkezik a zöld gazdasággal és energiával kapcsolatos témákban, nevéhez számtalan tudományos publikáció köthető.

DR. LÁNCZI ANDRÁS

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2018. április 12-től
 • Budapest Corvinus Egyetem rektora és a Politikatudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanár
 • Az MTA IX. Osztály Politikatudományi Bizottságának titkára (1993-1997), majd tagja
 • A Pallas Stúdió/Attraktor könyvkiadó sorozatszerkesztője
 • A Heti Válasz szerkesztőbizottságának tagja
 • A Magyar Politikatudományi Társaság Elnökségi Tagja

1991 óta főállású egyetemi oktató számos magyarországi és európai intézményben. Szakterületei többek között a politikai filozófia, a magyar politikai gondolkodás eszmetörténeti kérdései, valamint a modern demokrácia-elméletek. Jelentősebb ösztöndíjak, díjak: 1995-1997 Open Society Project csoportos kutatás témavezetője; 1997-1998 - Fulbright kutatói ösztöndíj az Egyesült Államokban; 1999 – 2003 Széchenyi Professzori ösztöndíj; 2003- Bibó István Díj.

IVAN MIKLOŠ

MOL-csoport pozíciók:
 
 • A Felügyelő Bizottság tagja 2016. május 1-től
 • Az Audit Bizottság tagja 2017. május 1-től

Ivan Mikloš korábbi szlovák miniszterelnökhelyettes, a Szlovák Köztársaság korábbi pénzügyminisztere (2002-2006, 2010-2012), helyettes gazdasági minisztere (1998-2002) és privatizációs minisztere (1991-1992). Társalapítója és vezetője a MESA10 think-tanknak (1992-1998). 2006 és 2010, valamint 2012-2016 között szlovák parlamenti képviselő. 2014-ben kinevezték a MESA10 elnökének és tagjává vált az Ukrán Nemzeti Reformok Tanácsa és a VoxUkraine Nemzetközi Tanácsadó Testületének. 2015-2016 között az ukrán pénzügyminiszter vezető tanácsadója, valamint az ukrán gazdaságfejlesztési és kereskedelmi miniszter tanácsadója is. 2016-tól 2019 augusztusáig az ukrán miniszterelnök fő gazdasági tanácsadója. A 2019 novemberi kormányváltás után ismét a miniszterelnök gazdasági tanácsadójának pozícióját tölti be, 2020 márciusáig. 2016 és 2020 között az ukrán reformokat támogató stratégia tanácsadó csoport (SAGSUR) elnöke. Egyben társalapítója a gazdasági stratégiáért felelős ukrán gazdasági think-tank központnak.

Ivan Mikloš a gazdasági reformok egyik vezető alakja volt Szlovákiában. Jelentősen hozzájárult a Szlovák Köztársaság belépéséhez az OECD-be, átfogó és hatékony adóreformot indított útjára, továbbá irányította a szlovák kormány gazdasági szerkezetátalakítási és pénzügyi konszolidációs programját. A második Dzurinda-kormány az Ivan Mikloš által támogatott súlyos megszorító intézkedéseinek és átfogó strukturális reformprogramjának (adó, szociális szektor, nyugdíj, egészségügy, közpénzügyek, munkaerőpiac) köszönhetően szerezte magának erősen reformer hírnevét. Szlovákia ezen reformoknak köszönhetően válhatott 2009-ben az Eurozóna tagjává. 2004-ben az Euromoney az Év Pénzügyminisztere díjjal tüntette ki, a Világbank „Doing Business” jelentése pedig a top üzleti reformerek listáján szerepeltette. Ivan Mikloš írta a Book of reforms (2005) és a Rewriting the rule (2001) című könyveket, valamint szerzője több tucat szakirodalmi és sajtóban megjelent tanulmánynak és cikknek is.

IZER NORBERT

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2022. július 15-től

 • Az Audit Bizottság tagja 2022. július 15-től

2004-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem számviteli szakirányán. A mérlegképes könyvelői, valamint az adótanácsadói képesítés mellett 2010-ben a Leideni Egyetemen nemzetközi adózási végzettséget is szerzett.

A Raiffeisen Bank és a Budapesti Értéktőzsde után 12 éven át adótanácsadóként dolgozott a PwC Magyarország Kft.-nél, ezt követően 2016 augusztusában a Nemzetgazdasági Minisztérium adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkárának nevezték ki. 2018 májusától irányítja a Pénzügyminisztériumban az adóügyekért felelős államtitkárságot.

NAGY MÁRTON

MOL-csoport pozíciók:
 
 • A Felügyelő Bizottság tagja 2021. május 1-től
 • Az Audit Bizottság tagja 2021. május 1-től

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatott tanulmányainak befejezését követően Nagy úr makrogazdasági elemzőként dolgozott az Államadósság Kezelő Központban, ezután az ING csoportnál folytatta pályáját. 2002 és 2020 között a Magyar Nemzeti Banknál számos tisztséget töltött be, 2015 és 2020 között alelnökként tevékenykedett. 2020-tól kezdődően Miniszterelnöki főtanácsadó.

Nagy úr a pénzügyi szektor több vállalata Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának a múltban és jelenleg is aktív tagja.

DR. PANDURICS ANETT

MOL-csoport pozíciók:
 
 • A Felügyelő Bizottság alelnöke 2022. június 27-től, tagja 2019. április 11-től
 • Az Audit Bizottság elnöke 2022. június 27-től, tagja 2019. április 11-től

Dr. Pandurics Anett a Magyar Posta Biztosító Zrt. És Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Igazgatóságának elnöke és vezérigazgatója. Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási karán folytatta, a Corvinus Egyetemen PhD fokozatot szerzett stratégai menedzsmentből. A Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke, a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának tagja. Számos díjjal kitüntették, ideértve a Pro Universitate Díjat, a Pro Scientia Díjat és a Muzsay Géza Biztosítás Szakmai Nívódíjat.

KIS BÁLINT

MOL-csoport pozíció:
 
 • A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2022. június 1-től

1986-ban csatlakozott a MOL-hoz, illetve jogelődjéhez, az NKFV-hez. Olajipari munkáját 32 éven át az Orosházi Bányászati üzemben, a MOL Kardoskúti Telephelyén végezte különböző beosztásokban. Termelőmesterként, művezetőként és termelés iránytóként az üzemeltetés szakmai irányítása mellett részt vett a beruházások, a kivitelezési munkák felügyeletében. Nagy részt vállalt a földalatti gáztárolás egyes technológiai rendszereinek kidolgozásában, kísérleteiben és applikációjában. Olajipari technikus oklevelét a Zsigmondy Vilmos Olajipari Technikumban szerezte, munkája mellett nyomástartóedényvizsgáló, nyomástartóedény-üzemeltető és építési műszaki ellenőr II. képesítéssel egészítette ki szaktudását. A kőolaj- és földgázbányászat, szénhidrogének csővezetéken történő szállítása és elosztása, technológiai rendszerek üzemeltetése mellett kiemelt szakterülete a földalatti gáztárolók üzemeltetése, operáció irányítása és szervezése, szénhidrogén-termelési és folyamatszabályozási feladatok tervezése és üzemeltetése. A gáztározók kútáramában lévő szilárdanyag mennyiségi mérése témakörben publikáció társszerzője.

Szakszervezeti tag, több cikluson át tagja a MOL Nyrt. Üzemi tanácsának, 2018 óta az elnöke és a MOL-csoport Európai Üzemi Tanács elnöke. 2021-ben a MOL Bányász Szakszervezet alelnökévé választották. Több olajipari és bányászati elismerésben részesült, többek között megkapta a Magyar Olajiparért kitüntetés bronz fokozatát, a kiváló bányász kitüntetést és a Borbála érdemérmet. 2018. óta Kardoskút alpolgármestere.

DR. PUSKÁS SÁNDOR

MOL-csoport pozíció:
 
 • A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2011. április 28-tól

Olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. Okleveles olajmérnök és Technológiai Projekt Szenior Mérnök munkakört tölt be a MOL Csoport Szintű Olajipari Vegyi Anyagok és Technológiák szervezetében. A kőolajtermelés, az olajipari K+F területén, termelésmérnöki, termelésvezetői, műszaki kutatás-fejlesztési mérnöki és K+F projektmenedzseri pozíciók betöltésével, 34 éves szakmai tapasztalatot szerzett. Dr. Puskás a Moszkvai I. M. Gubkin Petrolkémiai és Gázipari Egyetemen szerezte mérnöki diplomáját és a szegedi József Attila Tudományegyetemen védte meg doktori fokozatát a kolloidkémiai tudományok terén. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében szerezte meg posztgraduális HR és K+F menedzsment fokozatát. Dr. Puskás 2005 és 2011 között a TEMPO Egészségpénztár Ellenőrző Bizottságának tagja és elnöke volt. Számos hazai és nemzetközi műszaki- tudományos közlemény szerzője és társszerzője. Tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a MOL -Bányász szakszervezetnek. Küldött a TEMPO Egészségpénztár Küldöttközgyűlésében.

SERFŐZŐ KÁLMÁN

MOL-csoport pozíció:
 
 • A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2022. június 1-től

2012-ben csatlakozott a MOL-hoz. Munkáját a MOL Logisztikai szervezeténél kezdte, majd a MOL Petrolkémia Zrt. munkavállalója is volt. Egészségvédelmi és munkabiztonsági szakértőként munkája során az olajipari létesítmények biztonságos üzemeltetésének támogatása volt fő feladata. Később Biztonságtechnikai felügyelőként a MOL Polyol Projektjében is dolgozott, jelenleg a MOL Upstream Folyamatbiztonsági szakértője.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen diplomázott Védelmi igazgatási szervezőként, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett Munkavédelmi szakember képesítést. Egyetemi oklevelét a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán szerezte, mint Bánya- és geotechnikai mérnök.

2018 óta tagja a MOL Nyrt. Üzemi tanácsának, melynek 2020 óta alelnöke is. 2018 óta a MOL-csoport Európai Üzemi Tanács tagja. Szakszervezeti tag, 2021-ben a MOL Vegyész Szakszervezet alelnökévé választották.

SZABÓ CSABA

 • A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2018. április 12-tól
MOL-csoport pozíciók:
 
 • MOL Vegyész Szakszervezet alelnök 2012 óta
 • MOL Nyrt. Üzemi Tanács tagság 2013 óta majd 2018 március óta alelnök
 • MOL Nyrt. Európai Üzemi Tanács tagság 2013 óta
 • MOL Nyrt. Segélyezési bizottság tag 2018 óta

TÓTH ANDRÁS

MOL-csoport pozíció:
 
 • A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2017. június 1-től

Vegyésztechnikusként 1984-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. A teljes időszak alatt a Dunai Finomító Motorhajtóanyag-gyártás szervezetében töltött be különböző pozíciókat, Százhalombattán. Jelenleg Operátor Tréning Szimulátor tréner. Az Olajipari Szakszervezet alapszervezeti bizalmija.

A WEBOLDALON HASZNÁLT SÜTIK BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató