24 Jan 2024

Vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy tranzakciója

A Unity Vagyonkezelő Alapítvány, Dr. Csányi Sándorral, a MOL Nyrt. Igazgatóságának alelnökével szoros kapcsolatban álló személy az alább részletezett MOL törzsrészvényre vonatkozó ügyletről értesítette a MOL Nyrt-t