31 Jan 2024

Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél

MOL részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma és az alaptőke nagysága

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.