Shape tomorrow

A MOL-csoport aktualizálja a vállalat hosszú távú stratégiáját és — összhangban az EU Zöld Megállapodásával — beépíti fenntarthatósági célkitűzéseit, illetve kiegészíti azt 2030-on is túlmutató távlati tervekkel.

2050-es jövőképünk és víziónk:
A MOL-csoport kulcsszereplője lesz Közép és Kelet-Európa alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságának. Magas fokú hatékonysággal, ellátva fenntartható alapanyagokkal a gazdaságot, alacsony karbonlábnyomú üzemanyagokkal a mobilitási szektort, valamint kényelmi termékekkel és szolgáltatásokkal az úton lévőket.

Hosszú-távú stratégiánk progresszívnek és hitelesnek bizonyult; helyesen jelölte ki a vállalat által követendő utat. Azonban a zöld energiaátmenet olyan mértékben gyorsult fel az elmúlt időszakban, hogy nekünk is fel kell gyorsítanunk az átalakulást. Annak érdekében, hogy fokozzuk a MOL ellenállóképességét és részt vegyünk egy fenntartható jövő kialakításában:

 • még jobban összpontosítunk a transzformációra
 • tovább növeljük a hatékonyságot és
 • még elszántabban keressük az új lehetőségeket

Elsődleges törekvésünk nem változott 2016 óta: továbbra is mélyen elkötelezettek vagyunk amellett, hogy hagyományos, fosszilis üzemanyag alapú tevékenységünket alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható üzleti modellben működő vállalattá alakítsuk át.
Rendelkezünk a kapacitással, az akarattal és a szakértelemmel ahhoz, hogy a fenntartható jövőt alakítsuk, és ahhoz is, hogy a fejlődés motorjává váljunk a kelet-közép-európai régióban. A MOL-csoport ellenálló, integrált üzleti modellje stabil, hosszú távú jövedelmezőséget biztosít, és lehetővé teszi a vállalat számára, hogy új területek irányába nyisson, és jelentős összegeket fektessen be új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású projektekbe. A következő 5 évben a MOL 1 milliárd dollárt fog beruházni alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható üzleti lehetőségekbe, hogy Kelet-Közép-Európa körforgásos gazdaságának kulcsszereplője legyen.

Stratégiánk fő irányai

Fenntarthatóság

Kiemelt figyelmet fordítunk az éghajlatváltozás következményeire és az érintettek elvárásaira

Ahogy a körülöttünk zajló változások üteme felgyorsult, sebességet váltott a zöld energiára való áttérés is, a klímacélok és szabályozások egyre ambiciózusabbak, és az ESG témák jelentősége az egész társadalom számára növekszik. A MOL-csoport aktualizálta hosszú távú stratégiáját, a fenntarthatóságot annak szerves részévé téve. Fenntarthatósági keretrendszerünk segíti a MOL-csoportot abban, hogy a változások motorja legyen az alacsony szén-dioxid-kibocsátású átmenet során Közép- és Kelet-Európában, és céljaink minden érdekelt fél elvárásait szem előtt tartják.

A fenntarthatósági fókuszterületek:

Az éghajlatváltozással kapcsolatos céljaink:

 • A MOL-csoport jövőbeni célkitűzéseit az Európai Unió Zöld megállapodásának törekvéseivel összhangban határozza meg, hogy a tevékenysége 2050-ig minden területen karbonsemlegessé váljon.
 • 2030-ra célunk a vállalat scope 1. és 2. CO2-kibocsátásának 30 %-kal való csökkentése.
 • 2030-ra a beruházási kiadások legalább 50 %-át fenntartható projektekre fordítjuk, az EU taxonómia szabályozási rendszeréhez igazodva; legkésőbb 2050-re (vagy már korábban) minden beruházás zöld lesz, és az EU taxonómia szabályozási rendszerével összhangba kerül.

Egyéb fenntarthatósági céljaink:

 • Biztonsági teljesítmény javítása: nulla haláleset, a munkabalesetek gyakoriságának csökkentése (TRIR 1,0 érték alá), és az API kategorizálás szerinti 1. szintű, jelentős biztonsági események kiküszöbölése
 • Felelős beszerzési stratégia bevezetése 2022 végére
 • Éves etikai képzések minden munkavállalónak
 • Új hulladékgazdálkodási és vízgazdálkodási stratégia
 • A fenntartható munkavállalói elkötelezettség 75% felett tartása
 • A sokszínű és befogadó munkaerő megléte szintén kulcsfontosságú a transzformációnk sikeréhez. A női menedzserek arányát 30%ra kívánjuk emelni 2022 végére.
 • A MOL-csoport szoros együttműködést folytat a közösségekkel, az ellátási láncban részt vevő partnereivel, valamint a szabályozó hatóságokkal, így biztosítva a társadalom gyakorlatilag minden rétegének bevonását az átmenet folyamatába.

Downstream

Ambíciónk: egy rendkívül hatékony, nyereséges, fenntartható és a vegyiparra összpontosító, vezető downstream szereplővé válni


Célkitűzéseink:

 • 1,8 Mtpa üzemanyag átkonvertálása értékesebb petrolkémiai alapanyaggá két beruházási hullám segítségével, magas hatékonyságú technológiákkal, 2027-ben és 2030-ban üzembe álló beruházásokon keresztül
 • A körforgásos gazdasági tevékenységek integrálása alapműködésünkbe, felhasználva a bio- és hulladékalapú anyagáramokat a termelésben, az újrahasznosítás növelése.
 • A meghatározó szerep megtartása a hagyományos Downstreamben gyorsított moduláris átalakítással, hogy attraktív megtérülést érjünk el a 2020-as években, és 2025-re legalább 1,2 milliárd EBITDA-t termeljünk.
 • Évi 150 millió USD értékű hatékonyságnövelés 2025-ig, annak biztosítása érdekében, hogy a MOL-csoport finomító üzletága továbbra is a Európa legjobbjai között maradjon
 • A fenntartható vegyipari vállalattá történő átalakulás felgyorsítása 4,5 milliárd USD CAPEX-szel 2030-ig.
 • A jelenlegi tevékenységek Scope 1. és 2. CO2 kibocsátásának 20%-o csökkentése 2030-ra, a szén-dioxid leválasztási és -tárolási lehetőségek kihasználásával az Upstream üzletággal együttműködve

Fogyasztói szolgáltatások

Ambíciónk: A vásárlók elsődleges választásává válni magasan digitálizált fogyasztási cikk-kiskereskedőként és integrált, komplex mobilitási szolgáltatóként 2030-ra, jelentősen növelt bevétellel, eredménnyel és szabad cash flow-val

Célkitűzéseink:

 • Literek helyett kilométerek értékesítése: az alternatív üzemanyag-portfólió és a komplex mobilitási szolgáltatások bővítése az évtized második felében
 • Az értékesítési csatornák diverzifikálása integrált digitális platformokon és franchise-modelleken keresztül, és a töltőállomás-hálózatunk organikus bővítése
 • Az élelmiszer- és kiskereskedelmi ajánlatok továbbfejlesztése, valamint a folyamatok egységesítésének és digitalizálásának folytatása
 • Min. 700 millió USD EBITDA elérése 2025-re
 • A Scope 1. és 2. szintű CO2 kibocsátás tekintetében karbonsemlegesség elérése 2030-ra, és összpontosítás a tudatos hulladékkezelésre, illetve újrahasznosításra

Upstream

Ambíciónk: a meglévő eszközök értékének maximalizálása, a közép-kelet-európai termelési visszaesés kezelése, a CCUS lehetőségek kiaknázása a régióban, valamint aktív portfólió menedzsment, a profittermelésre összpontosítva.

Célkitűzéseink:

 • Pénz termelése hordók helyett: a meglévő beruházások értékének maximalizálása és a kelet-közép-európai termelés visszaesés kezelése
 • Hatékonyság és költségcsökkentés minden lehetséges szempontból
 • CCUS (szén-dioxid-leválasztási, -hasznosítási és -tárolási) lehetőségek azonosítása kiaknázva a Pannon-medence geológiai adottságainak ismeretét és meghatározó piaci szereplővé válás Közép- és Kelet-Európában a Downstream üzletággal közösen
 • Legalább 1,8 milliárd USD egyszerűsített szabad cash flow 2021-2025-ben
 • A Scope 1. és 2. CO2 kibocsátás tekintetében 2030-ig nettó karbonsemlegesség elérése portfólió szinten.

Pénzügyi keretrendszer

Ambíciónk: A transzformáció teljes finanszírozása, stabil részvényesi javadalmazás, erős pénzügyi mérleg

Célkitűzéseink:

 • Konzervatív középtávú makro feltételrendszer, emelkedő szén-dioxid-árak (amelyek 2030-ra elérhetik a 100 eurós árat tonnánként)
 • Az EBITDA a 2021-es iránymutatás szerinti 2,3 milliárd dollár értékről 2025-re 2,6 milliárd dollárra nőhet, elsősorban az új Downstream projekteknek, a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág növekedésének és a hatékonyságjavulásnak köszönhetően. 2021-25-ben a MOL a működéséből megfelelő mennyiségű készpénzt termel majd a szokásos fenntartó beruházások, a mintegy 3,5 milliárd dollárnyi stratégiai beruházás (ez tartalmazza azt az 1 milliárd dollárt, amelyet a MOL az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaságba tervez befektetni) és a stabil, rendszeres osztalék finanszírozására
 • Továbbra is kiemelt fontosságú marad az erős pénzügyi profil, a stabil mérleg és a jelentős pénzügyi rugalmasság és mozgástér megtartása
 • Nagyobb fókusz az európai ún. zöld finanszírozási lehetőségek kihasználására
 • Az erős mérleg továbbra is lehetővé teszi majd új üzletek és azonnali készpénz-termelést ígérő akvizíciók finanszírozását bármely üzletágban

Please see our Capital Markets Day presentation