04 Aug 2023

A MOL-csoport második negyedéves és első féléves eredménye: stabil működés a nehéz külső környezet ellenére

  • A MOL-csoport 2023 első negyedévében 411 millió dollár (140,8 milliárd forint), az év első felében pedig 1125 millió dollár (399,7 milliárd forint) “tiszta” EBITDA-t ért el, az eredményre a makrogazdasági környezet mellett a kelet-közép-európai országokban bevezetett kormányzati elvonások gyakoroltak hatást
  • Az Upstream EBITDA 99 millió dollárt (33,9 milliárd forint) tett ki 2023 második negyedévében, az eredményt negatívan befolyásolták a különadók, a visszaeső szénhidrogénárak, és az egyik kurdisztáni mező termelés-kiesése
  • A Downstream “tiszta” EBITDA 102 millió dollárt (35 milliárd forint) tett ki 2023 második negyedévében, az eredményre a szabályozásban bekövetkezett változások mellett a Petrolkémia gyenge árrése, illetve a finomítás esetében a kedvezőtlen makrogazdasági körülmények voltak hatással
  • A Fogyasztói Szolgáltatások EBITDA-ja 175 millió dollár (59,9 milliárd forint) lett 2023 második negyedévében, ez az üzemanyagársapka-intézkedések enyhítése mellett a nem-üzemanyag típusú termékek növekvő hozzájárulásának volt köszönhető
  • A kormányzati többletelvonások teljes becsült hatása Kelet-Közép-Európában mintegy 600 millió dollár volt 2023 második negyedévében
  • A MOL-csoport 2023-ra vonatkozó egész éves EBITDA iránymutatását hozzávetőlegesen 2,5 milliárd dollárban határozta meg

Budapest, 2023. augusztus 4. – A MOL-csoport ma közzétette 2023 második negyedévére és első félévére vonatkozó pénzügyi eredményeit. Az év első hat hónapjában a MOL-csoport 1125 millió dollár (399,7 milliárd forint) EBITDA-t ért el, a második negyedév EBITDA-ja 411 millió dollár (140,8 milliárd forint). Mind a Downstream, mind az Upstream eredményeire erős negatív hatást gyakoroltak a romló makrogazdasági feltételek és a súlyos kormányzati elvonások, különadók és többlet bányajáradék-kötelezettségek. A második negyedév eredményeit szintén torzította az összesen 315 millió dollárt kitevő, árbevétel-alapú, 2023 egészére kivetett különadó, amely egyszeri költségként merült fel a második negyedévben. A Fogyasztói Szolgáltatások üzletágnak sikerült visszaerősödnie a tavalyi mélypontról, és a MOL-csoport teljes EBITDA-jának 43 százalékát termelte meg, amellyel részben képes volt a negatív külső környezet ellensúlyozására. A MOL-csoport 2023-ra vonatkozó egész éves EBITDA iránymutatását hozzávetőlegesen 2,5 milliárd dollárban határozta meg.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója az eredmények kapcsán a következőket mondta:

A makrogazdasági környezet nem volt alkalmas arra, hogy ellensúlyozza a kelet-közép-európai kormányzati beavatkozások negatív hatásait. Ezek kétséget kizáróan nyomot hagytak az eredményeinken az év első felében, különösen 2023 második negyedévében. A kormányzati elvonások jelenlegi mértéke – amennyiben nem vezetik ki őket a közeljövőben -  hátráltatja a MOL-csoport versenyképességét és visszaveti a beruházási terveinkhez szükséges pénzügyi háttér megteremtését.  Ha a negatív külső körülményeket leszámítjuk, a MOL-csoport működési teljesítménye erős volt az elmúlt időszakban, az üzletágak tovább haladtak a stratégiai beruházásokkal és a vállalat elindította új, hulladékgazdálkodási üzletágát.”

 

 

Az Upstream üzletág EBITDA-ja 99 millió dollárra(33,9milliárd forint) esett vissza 2023 második negyedévében, 2023 első félévében pedig 382 millió dollárt tett ki, amely negyedéves szinten 83%-os, féléves összehasonlításban pedig 65%-os visszaesést jelent az előző év azonos időszakaihoz képest. A divízió egyszerűsített szabad cashflow-termelése lényegében eltűnt 2023 második negyedévében, ez a magyar kormány által kivetett árbevétel-alapú különadónak, illetve többlet-bányajáradéknak volt betudható, az eredményeket emellett a szénhidrogénárak alakulása is negatívan befolyásolta. Az olaj- és a gázkitermelés volumene 5 százalékkal esett vissza a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, ennek oka főként az Iraki Kurdisztánban található Shaikan-mező termelésének az export-csővezeték elzárása miatti leállása volt, amely a negyedév egészét érintette. A MOL a régió ellátásbiztonsága melletti elkötelezettségét szolgáló rendkívüli erőfeszítések eredményeként képes volt a magyarországi termelését 6,5%-kal növelni az előző év azonos időszakához képest 2023 második negyedévében, amellyel a csoportszintű termelés napi 91,6 ezer hordót ért el, lényegesen meghaladva a termelésre vonatkozó iránymutatást.

 

 

A Dowstream 2023 második negyedéves, újrabeszerzési árakkal becsült, “tiszta” EBITDA-ja 102 millió dollárra (35 milliárd Ft) esett vissza, míg a féléves eredmény 487 millió dollárt tett ki. A második negyedév jelentős visszaesése részben a különadók hatásának tudható be, mint az egyszeri költségként felmerülő, árbevétel-alapú adóteher, de hozzájárult a Petrolkémia gyenge árrése, illetve a kereslet és az árszínvonal által kifejtett nyomás is. Az üzemanyagok iránti kereslet 12%-kal esett vissza Magyarországon 2023 második negyedévében a bázisidőszakban ugyanis az ársapkák élénkítő hatást gyakoroltak a fogyasztásra. A kereslet a többi kelet-középeurópai országban ezzel szemben növekedett, ez különösen Horvátországra (+8%) volt igaz; a teljes termékértékesítés mutatói csoportszinten összességében változatlanok maradtak.

 

A Fogyasztói Szolgáltatások 2023 második negyedéves EBITDA-ja csaknem megnégyszereződött és 175 millió dollár (59,9 milliárd forint) volt, a divízió 2023 első féléves eredménye így 301 (105,6 milliárd forint) millió dollárt ért el. A javuló teljesítmény elsősorban a kelet-közép-európai ársapka-intézkedések enyhítésének, a nem-üzemanyag típusú szolgáltatások további térnyerésének és a kiváló belső teljesítménynek köszönhető. Ezzel együtt az értékesítési volumenben 16%-os növekedés volt látható 2023 második negyedévében, amihez a lengyelországi Lotos kúthálózat akvizícióját követően több mint 200 millió liternyi növekedés is hozzájárult. Az üzemanyagértékesítés volumene a legtöbb regionális országban nőtt, ez alól Magyarország a kivétel, mivel itt a kereslet az üzemanyag-ársapka kivezetését követően normalizálódott. A Fresh Cornerek száma a tavalyi év azonos negyedévében fennálló 1103-ról 1180-ra nőtt.

 

A Gázszállítási Üzletág EBITDA-ja jelentős mértékben, 60 millió dollárra (20,4 milliárd forint) nőtt 2023 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest a határon átnyúló szállítás iránti kereslet erősödésének köszönhetően, az első féléves eredmények így meghaladták a 139 millió dollárt (49,1 milliárd forint). Az előző évhez képest alacsonyabb gázárak miatt lecsökkenő működési költségek szintén hozzájárultak a kedvező eredményekhez.

 

 

A MOL-csoportról

 

A MOL-csoport egy nemzetközi, integrált olaj-, gáz-, petrolkémiai és fogyasztói kiskereskedelmi vállalat, melynek székhelye Budapesten, Magyarországon található. Több mint 30 országban aktív, 24 000 fős dinamikus nemzetközi munkaerővel és több mint 100 éves múlttal. A MOL-csoport három finomítót és két petrolkémiai üzemet üzemeltet integrált ellátási lánc irányítás alatt Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, valamint csaknem 2400 benzinkútból álló hálózattal rendelkezik Közép- és Délkelet-Európa 10 országában. A MOL kutatási és kitermelési tevékenységét több mint 85 éves szénhidrogén- és 30 éves CO2 besajtolási tapasztalat támogatja. Jelenleg 8 országban folyik termelési tevékenység, és 10 országban van kutatási eszköz.

 

A MOL elkötelezett amellett, hogy hagyományos fosszilis tüzelőanyag-alapú tevékenységét alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható üzleti modellré alakítsa, és arra törekszik, hogy 2050-re nettó szén-dioxid-semlegessé váljon, miközben formálja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságot Kelet- Közép-Európában.

 

Sajtókapcsolat: pressoffice@mol.hu