17 Feb 2023

A MOL-csoport 2022-es eredményei: a viharos év ellenére is erős EBITDA

  • A MOL-csoport teljes éves, újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja 2022-ben 4,702 milliárd dollár (1773,9 milliárd forint) volt, köszönhetően az Upstream és Downstream általánosan kedvező olajipari makrokörülmények között elért teljesítményének
  • A Csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” negyedéves EBITDA 1,074 milliárd dollár (438,8 milliárd forint) volt, amely 26%-kal alacsonyabb az előző negyedévinél
  • Az Upstream „tiszta” EBITDA-ja a megelőző évhez képest 8%-kal, 492 millió dollárra (200,2 milliárd forint) nőtt, az előző negyedévhez viszonyítva viszont csökkent a magyarországi extra bányajáradékok és a horvát gázár szabályozás miatt
  • A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült, „tiszta” negyedéves EBITDA-ja 384 millió dollár (158,5 milliárd forint) volt, ez az előző évhez képest 9%-os növekedést jelent. A Petrolkémia csökkenő hozzájárulását ellensúlyozta a magasabb finomítói EBITDA termelés.
  • A Fogyasztói Szolgáltatások negyedéves EBITDA-ja az előző évhez képest 23%-kal, 89 millió dollárra (35,7 milliárd forint) csökkent a közép- és kelet-európai ársapkák negatív hatásai miatt.

Budapest, 2023. február 17. – A MOL-csoport ma közzétette a 2022-es év és a 4. negyedév pénzügyi eredményeit. A változékony külső környezet ellenére a MOL-csoport 1,074 milliárd dollárt (438,8 milliárd forint) termelt 2022 utolsó negyedévében, így az egész éves EBITDA-ja elérte a 4,702 milliárd dollárt (1773,9 milliárd forint). Az Upstream és Downstream együttesen az eredmény 95%-át adta fele-fele arányban, amit az általános pozitív olajipari makrokörnyezet is támogatott. A MOL fő piacának számító Kelet-Közép-Európában az ársapkák és különadók EBITDA-t érintő becsült hatása mintegy 1,6 milliárd dollár volt 2022-ben.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató az eredmények kapcsán elmondta:

„A tavalyi év minden szempontból egy igazi próbatétel volt az iparágunk számára, de büszkén mondhatom, hogy a MOL sikerrel vette az akadályokat, és mind működési, mind pénzügyi szempontból jól teljesített. Az ukrán háború és ellátásbiztonságra gyakorolt hatásai, a szabályozási környezet és a kiszámíthatatlan makrokörülmények példátlan kihívások elé állították a MOL-t, de szakembereink kiválóan helyt álltak az egymást követő krízishelyzetekben. A 2022-es évben elért kimagasló EBITDA még az extrém mértékű adók, ársapkák és szabályozói intézkedések mellett is lehetőséget biztosít a stratégiánkban megfogalmazott transzformáció és fejlesztések végrehajtására. Beruházásokat indítottunk útjára a zöld hidrogén gyártás területén, és beléptünk a hulladékgazdálkodásba, amely fontos lépés a körforgásos gazdasággal kapcsolatos stratégiai céljaink elérése felé.

Világosan látszik, hogy a 2023-as év sem lesz könnyebb, de meggyőződésem, hogy a MOL többszörösen bizonyított rugalmasságával és ellenállóképességével magabiztosan tudunk majd navigálni a bizonytalan időkben.”

Az Upstream szegmens 2022. negyedik negyedévi „tiszta” EBITDA-ja a tavalyi évhez képest 8%-kal 492 millió dollárra (200,2 milliárd forint) nőtt, így a teljes éves Upstream EBITDA 2,212 milliárd dollárt (827,5 milliárd forint) tett ki, 47%-át adva a MOL-csoport egész éves eredményének, mindez köszönhető volt az év során végig magas olaj- és gázárak mellett a MOL megbízható nemzetközi és hazai portfóliójának is. Jelentős negatív hatást gyakorolt viszont az eredményekre a horvát gázárszabályozás és a magyarországi bányajáradék, amely az utolsó negyedévi EBITDA-ban is megjelenik. Mindeközben a termelési szint 92 ezer hordó volt 2022-ben, amely meghaladta az éves iránymutatást. Az Upstream biztosította 2022-ben a MOL-csoport szabad pénzáramának 60%-át, azaz 1,837 milliárd dollárt (685,4 milliárd forint). A működési költség hordónként 5,5 dollár körül maradt az ellátási láncot érintő jelentős költségnyomás ellenére is, az egyesült királyságbeli érdekeltsége értékesítése pedig kedvezően hatott a kitermelési költségekre.

A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült, „tiszta”negyedik negyedévi EBITDA-ja némileg javult az előző évhez képest, és 384 millió dollárt (158,5 milliárd forint) ért el. A finomítói hozzájárulás annak ellenére is képes volt mérsékelni a Petrolkémia negatív EBITDA-ját, hogy a Dunai Finomító a 2022 novemberére tervezett leállás után csak késve tudott újraindulni. Magyarországon és Szlovákiában tovább zsugorodott 4%-kal az üzemanyag kereslet az utolsó negyedévben, miközben a magyar piacra az ársapka miatt még a szűkös ellátási körülmények is hatottak. Az éves újrabeszerzési árakkal becsült, „tiszta” EBITDA 2,240 milliárd dollár (848,4 milliárd forint) volt a jó finomítási teljesítménynek köszönhetően. A Slovnaft finomítójában lezajlott teszteléssel a vállalat felkészült arra, hogy növelje a nem orosz eredetű kőolaj bedolgozását, összhangban a 2023. február 5-én életbe lépett uniós szankciókkal.

A Fogyasztói Szolgáltatások EBITDA-ja 2022-ben majdnem megfeleződött 2021-es teljes évi eredményhez képest, vagyis a kelet-közép-európai árszabályozások miatt 320 millió dollárt (121,2 milliárd forint) ért el. A 2022 utolsó negyedévi EBITDA a 89 millió dollár (35,7 milliárd forint) volt: ezzel az üzletág a magyarországi ársapka kivezetése ellenére is 23%-kal alacsonyabb eredményt ért el a korábbi év azonos időszakához képest. A növekvő értékesítés, a nem-üzemanyag típusú termékek értékesítés-növekedésének bővítése és a lengyelországi terjeszkedés csak részben ellensúlyozta a negatív hatásokat. 2022 utolsó negyedévében a MOL sikeresen lezárta a Lotos akvizíciót, amelynek keretében mintegy 417 benzinkutat vásárolt meg Lengyelországban. A Fresh Cornerek száma pedig 1130-ról 1179-re nőtt az utolsó negyedévben.

A Gázszállítási üzletág 163 millió dollár (61,0 milliárd forint) EBITDA-t ért el 2022-ben, amely 20%-kal haladja meg a 2021-es eredményeket. Ez a belföldi és a határokon átnyúló szállítás iránti kereslet megnövekedése mellett a tárolók folyamatos feltöltésének volt köszönhető. Az egész év során kihívásokat támasztó külső körülmények ellenére 2022 utolsó negyedévében 61 millió dollár volt az EBITDA (24,7 milliárd forint), amely 79%-os növekedést jelentett az előző év azonos időszakában elért eredményhez képest. A belföldi szállítási volumen 30%-kal csökkent 2022 utolsó negyedévében, igazodva a szintén csökkenő háztartási és ipari gázfogyasztáshoz.

A Csoportszintű eredményekre negatívan hatottak bizonyos szabályozási intézkedések: A MOL fő piacának számító Kelet-Közép-Európában az üzemanyagár-szabályozások és különadók EBITDA-t érintő becsült hatása mintegy 1,6 milliárd dollár volt 2022-ben.

A MOL-csoportról:

A MOL-csoport egy integrált, nemzetközi olaj-, gáz, petrolkémiai és fogyasztói kiskereskedelmi vállalat, budapesti központtal. Több mint 30 országában van jelen 25 000 fős nemzetközi és dinamikus munkaerejével és több mint 100 éves iparági múlttal rendelkezik. A MOL-csoport három finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált ellátási lánc menedzsment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, kiskereskedelmi hálózata pedig mintegy 2400 töltőállomást számlál Közép- és Délkelet-Európa 10 országában. A MOL kutatási és termelési tevékenységét több mint 85 éves szénhidrogén-ipari és több mint 30 éves szén-dioxid besajtolási tapasztalat támogatja. Jelenleg 8 országban végez kitermelési tevékenységet és 10 országban rendelkezik kutatási eszközökkel.

A MOL elkötelezett amellett, hogy a hagyományos fosszilis tüzelőanyag-alapú tevékenységeit alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható üzleti modellé alakítsa át, és arra törekszik, hogy 2050-re karbonsemleges legyen, miközben alakítja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságot Kelet-Közép Európában.