05 Aug 2022

A BIZONYTALAN PIACI KÖRNYEZET ELLENÉRE JÓL TELJESÍTETT A MOL, DE A FOGYASZTÓI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETÁG BEZUHANT

  • Az újrabeszerzési árakkal becsült, “tiszta” EBIDTA 2022 2. negyedévében 1.347 milliárd dollárt (483,7 milliárd forint) tett ki, ugyanez az 1. félévben 2.179 milliárd dollár (755,4 milliárd forint) volt. Bár a makrokörnyezet kedvező volt a vállalat számára, pénzügyi eredményein az állami beavatkozások negatív hatásai is megmutatkoznak.
  • A “tiszta” Upstream EBIDTA kétszeresére növekedett, és elérte az 576 millió dollárt (207,7 milliárd forint), ez az emelkedő olaj-és gázárak együttes hatásának volt betudható.
  • A Fogyasztói Szolgáltatások EBITDA-ja csökkent, és egy év alatt közel egynegyedére esett vissza: a 46 millió dolláros (16,6 milliárd forint) eredmény az egyes kelet-közép-európai országokban bevezetett üzemanyagár-szabályozás és a magyarországi kiskereskedelmi adó következménye.
  • A Downstream szegmens újrabeszerzési árakkal becsült “tiszta” EBITDA-ja 863 millió dolláros (308,3 milliárd forint) eredményt ért el 2022 2. negyedévében, a Petrolkémia visszaesését ellensúlyozta a Feldolgozás és Kereskedelem szegmens erős teljesítménye.
  • Az üzemanyagár-szabályozás és a különadók nagyságrendileg 640 millió dolláros jövedelemkiesést jelentenek az 1. félév során: ez a bevételcsökkenés nagyrészben a MOL magyarországi operációját terheli.
  • A MOL-csoport a korábbi “2.8 milliárd dollár” körüli értékről “3.3 milliárd dollár” körülire emelte az éves EBIDTA iránymutatást.

Budapest, 2022. augusztus 5. – A MOL-csoport ma közzétette 2022 2. negyedéves és 2022 első féléves pénzügyi eredményeit. Az év első hat hónapját a MOL-csoport 2.179 milliárd dollár (755,4 milliárd forint) EBIDTA-val zárta, míg a 2. negyedévben 1.347 milliárd dollár (483,7 milliárd forint) EBITDA-t ért el. A vállalat ezzel - a változékony, kiszámíthatatlan és bizonytalan külső környezet ellenére is - összességében erős eredményt könyvelhet el. Bár a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág pénzügyi eredménye egy év alatt a negyedére zuhant, az Upstream és a Downstream szegmens teljesítménye ellensúlyozta a számos országban bevezetett üzemanyag-ársapka és a magyarországi különadók negatív hatásait. Az intézkedések nagyságrendileg 640 millió dolláros bevételkiesést jelentenek az 1. félév során, amely nagyrészben a MOL magyarországi operációját terheli. Az erős 2. negyedéves EBIDTA lehetővé teszi a MOL-csoport számára, hogy 2022-re vonatkozó éves iránymutatását 3.3 milliárd dollár” körülire emelje a korábbi “2.8 milliárd dollár” körüli értékről.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató elmondta: “A 2022-es második negyedév ismét olyan időszakot hozott, amelyben az energiaipar egészének példa nélküli bizonytalansággal kellett szembenéznie. Az ellátásbiztonság fenntartása számos kelet-közép-európai országban vált a legfontosabb prioritásunkká, és még az elmúlt hónapok során is el tudtuk látni a feladatainkat. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a MOL üzletmenetére komoly terhet ró a Kelet-Közép-Európa-szerte tapasztalható állami beavatkozás, erőteljes nyomást gyakorolva a MOL-csoport pénzügyeire és működésére egyaránt. Ezzel együtt bizalomra ad okot, hogy még a jelenleg tapasztalható, válságos hónapok során is képesek vagyunk terveinknek megfelelő teljesítményt nyújtani, jó úton haladunk céljaink elérése felé és tervezett befektetéseinket a szabályozói környezet változásai sem befolyásolják. Számos, a 2030+ stratégiánkban lefektetett célkitűzések elérésére irányuló transzformációs projektünk van folyamatban, ezen túl az ellátás diverzifikációját szolgáló beruházások egész sorát is végre tudjuk hajtani. A MOL még soha nem volt ilyen elkötelezett ambiciózus stratégiai céljainak megvalósítása mellett, mint ezekben a nehéz időkben.”

Az Upstream EBITDA 576 millió dollárra (207,7 milliárd forint) ugrott 2022 2. negyedévében, az egyszerűsített szabad pénzáram 504 millió dollárra (181,7 milliárd forint) nőtt, amely a Brent-olaj hordónkénti árának több mint 40 dolláros emelkedésével, illetve a gáz spot-piaci árának több mint négyszeres növekedésével magyarázható. 2022 első félévében az Upstream volt a MOL-csoport legnagyobb szabad pénzáram-termelője: a teljes összeg 60%-a köthető az üzletághoz. A kőolaj- és földgáztermelés egyenértéke átlagosan napi 92,4 ezer hordót tett ki, amely az éves iránymutatást meghaladja ugyan, de az előző év azonos időszakához képest csaknem 6%-os visszaesést jelent. Ennek elsődleges okait a természetes termelés-csökkenésben és a magasabb nyersolajárakban kell keresni, amelyek csökkentették a nettó jogosultsági termelést az azerbajdzsáni ACG mezőben.

A Fogyasztói Szolgáltatások EBITDA-ja csökkent 2022 2. negyedévében, a szegmens eredménye egy év alatt 72%-ot csökkent, és ezzel 46 millió dolláros (16,6 milliárd forint) eredményt ért el. A jövedelemkiesést a Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában és Bosznia Hercegovinában bevezetett üzemanyagár-sapka szabályozások eredményezték. Magyarországon az egyszeri és az ismétlődő kiskereskedelmi adók szintén hozzájárultak a negatív teljesítményhez. Az árszabályozás mesterségesen növelte a keresletet, az értékesítések volumene Kelet-Közép-Európa legtöbb piacán folyamatosan nőtt, év/év alapon 2022 2. negyedévében a növekedés aránya 16% volt az előző évihez képest. A tranzakciók száma 9%-kal nőtt, az erőteljes vásárlói jelenlét pedig hozzájárult a nem üzemanyag-szegmens fejlődéséhez, de ez csak részben tudta ellensúlyozni a negatív hatásokat. Folytatódott a töltőállomás-hálózat átalakítása a Fresh Corner-koncepció szerint, a második negyedév végére a Fresh Cornerek száma 1.103-ra nőtt az első negyedévben elért 1.081-ről.

A Downstream szegmens újrabeszerzési árakkal becsült “tiszta” EBITDA-ja 863 millió dolláros (308,3 milliárd forint) eredményt ért el 2022 2. negyedévében, ezt pozitív és negatív hatások egyaránt befolyásolták: ebben az időszakban a Petrolkémia csökkenő hozzájárulását a magasabb finomítói EBIDTA-termelés ellensúlyozta. A petrolkémiai értékesítések jelentősen visszaestek a 2022 2. negyedévében végrehajtott tervezett karbantartások miatt, és az árrés is jóval elmaradt a tavalyi hasonló időszakban tapasztaltaktól. Az finomítói tevékenységre vonatkozó, Magyarországon újonnan bevezetett különadó érintette a Downstream szegmens teljesítményét, ez a hatás a következő negyedévekben még erősebben érvényesül majd.

A Gáz Üzletág (Gas Midstream) EBITDA-ja 2022 2. negyedévében 33%-kal, 15 millió dollárra (5,5 milliárd forint) esett vissza, a gázfogyasztás költségének négyszeres növekedése, illetve a forint dollárral szembeni árfolyamának gyengülése következtében. Míg a gáztározókba történő szállítás mennyisége közel 25%-kal növekedett, mind a belföldi, mind a határokon átnyúló szállítás teljes volumene jelentősen visszaesett 2022 2. negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Ez a régió és az EU gázpiacain tapasztalható bizonytalanságnak tudható be.

Az Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások szegmens új mérföldkőhöz érkezett: a MOL elnyerte a teljes magyarországi települési szilárd hulladék kezelésére kiírt, 35 évre szóló állami koncessziót, amelynek kezdő dátuma 2023. július 1. Ez lehetőséget biztosít a MOL számára saját értékláncának kiszélesítésére, utat nyit az új, hulladékból képzett energia előállításához, és összhangban van a MOL 2030+ „Shape Tomorrow” stratégiájával is, amely a körforgásos gazdaság beindításában látja a jövőt.

További tájékoztatás: A washingtoni székhelyű választottbíróság, a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) ítéletet hirdetett a Horvátország és a MOL közötti jogvitában. Az ICSID egyhangúlag elutasította Horvátország azon állítását, hogy a felek között 2009-ben kötött megállapodások bűncselekmény eredményeként jöttek létre, továbbá ítéletében megállapította, hogy Horvátország súlyos károkat okozott az INA-nak, ezért összesen 236 millió dollár kártérítést ítélt meg a MOL számára.

A MOL-csoportról:

A MOL-csoport egy integrált, nemzetközi olaj-, gáz, petrolkémiai és fogyasztói kiskereskedelmi vállalat, budapesti központtal. Több mint 30 országában van jelen 24 000 fős nemzetközi és dinamikus munkaerejével és több mint 100 éves iparági múlttal rendelkezik. A MOL-csoport három finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált ellátási lánc menedzsment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, kiskereskedelmi hálózata pedig mintegy 2000 töltőállomást számlál Közép- és Délkelet-Európa 10 országában. A MOL kutatási és termelési tevékenységét több mint 85 éves szénhidrogén-ipari és több mint 30 éves szén-dioxid besajtolási tapasztalat támogatja. Jelenleg 8 országban végez kitermelési tevékenységet és 6 országban rendelkezik kutatási eszközökkel. 

A MOL elkötelezett amellett, hogy a hagyományos fosszilis tüzelőanyag-alapú tevékenységeit alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható üzleti modellé alakítsa át, és arra törekszik, hogy 2050-re karbonsemleges legyen, miközben alakítja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságot Kelet-Közép Európában.

Sajtókapcsolat

@: pressoffice@mol.hu