27 Apr 2023

Az Igazgatóság jelentése a MOL Nyrt. nyilvánosságra hozatali folyamatainak hatékonyságáról a BÉT Társaságirányitási Ajánlások alapján

Az Igazgatóság jelentése a MOL Nyrt. nyilvánosságra hozatali folyamatainak hatékonyságáról a BÉT Társaságirányitási Ajánlások alapján

A MOL Nyrt. („a Társaság”) ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról:

A BÉT Társaságirányitási Ajánlások alapján, a Társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei (a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos alapelvek és eljárások) biztosítják a közzétételre szánt információk lehető legrövidebb időn belül történő közzétételét, ennek érdekében a Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. A Társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartásával alakítja ki.

A Társaság meghatározza azt a módszert, amellyel a számára fontos események és üzletkötések jelentőségét minősíti abból a célból, hogy a részvényeseket a jelentősnek ítélt eseményekről folyamatosan tájékoztatni tudja. A Társaság évente egyszer felméri a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát. A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveinek legalább az alábbi információk kezelésének bemutatására ajánlott kiterjednie:

  • a Társaság célkitűzései,
  • a Társaság tevékenységének, gazdálkodásának eredménye,
  • a Társaság testületi, illetve menedzsment tagjainak megválasztásával, kinevezésével kapcsolatos elvek; valamint a testületi és menedzsment tagok díjazásának, kompenzációjának elvei,
  • a Társaság működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezők, illetve a Társaság kockázatkezelési elvei,
  • az alkalmazottakra és egyéb érdekeltek vonatkozó lényeges információk,
  • társaságirányítási gyakorlat, a társaságirányítás rendszerének szerkezete,
  • tulajdonosi struktúra.

Ajánlott, hogy a Társaság éves vizsgálatának eredményét tegye közzé.

Az Igazgatóság megvizsgálta a MOL Nyrt. 2022-es nyilvánosságra hozatali folyamatait, valamint közzétételeit, és megállapította, hogy erős és hatékony folyamatokkal rendelkezik melyek biztosítják a BÉT Társaságirányítási Ajánlások betartását.