13 Mar 2024

Az Igazgatóság elfogadta a MOL stratégia frissítését

Az Igazgatóság 2024. március 13-án hivatalosan elfogadta a Társaság „Shape Tomorrow” stratégiájának felülvizsgálatát. A stratégiai felülvizsgálat legfontosabb eredményei:

MOL Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy az Igazgatóság 2024. március 13-án hivatalosan elfogadta a Társaság „Shape Tomorrow” stratégiájának felülvizsgálatát. A stratégiai felülvizsgálat legfontosabb eredményei a következők:

A MOL elkötelezett, hogy folytassa a karbonsemlegesség eléréséért tett erőfeszítéseket egy okos energiaátmenet végrehajtásával, a fenntarthatóság mellett szem előtt tartva az energiaellátás-biztonságot és a gazdasági versenyképességet is. A kelet-közép-európai régió egyik legdominánsabb olaj-és-gázipari szereplőjeként a MOL elkötelezett az EU és nemzeti szinten kitűzött, zöld átmenettel kapcsolatos célok megvalósítása iránt. A COVID és az ukrajnai válság tanulságaira, valamint a nemzetközi és nemzeti szabályozási követelményekkel kapcsolatos nagyobb bizonyosságra alapozva a MOL pontosabb képet ad a zöld átmenetről 2030-ig, amely 2050-re nettó klímasemlegességet eredményez. Az ehhez vezető út egy olyan rugalmas növekedési modellen alapul, amelyet a MOL a 2030-ig tartó teljes stratégiai horizonton tartani képes, és amely finanszírozza az átmenetet. A MOL becslése szerint a 2025-2030 közötti teljes CAPEX költségvetés 30-40%-a alacsony szén-dioxid-kibocsátású „low carbon” CAPEX lesz, és így közvetlenül hozzájárul az zöld átmenethez kapcsolódó célok eléréséhez. A Scope 1 & 2 kibocsátáscsökkentés tekintetében a korábbi „like-for-like” iránymutatást egy ambiciózusabb abszolút kibocsátáscsökkentési célkitűzés váltja fel: 2030-ban 25%-kal kevesebb kibocsátás várható, mint a 2019-es bázisévben. A Scope 3 kibocsátást elsősorban a fosszilis üzemanyagok iránti piaci kereslet határozza meg és 2030-ra abszolút értékben 5-10%-kal csökkenhet a 2019-es szinthez képest.

Upstream: a készpénztermelés hozzájárul a csoportszintű átmenethez. Az átlagos napi kitermelés 90 ezer hordó olajegyenértékes felett várható és az egységnyi közvetlen termelési költség 6-8 USD/boe marad 2025 és 2030 között. Az Upstream továbbra is a Csoport kulcsfontosságú készpénztermelője, és maga is számos alacsony szén-dioxid-kibocsátású kezdeményezést indít. A MOL Upstream kelet-közép-európai jelenlétével kapcsolatban a fő hangsúly a régiós ellátásbiztonsághoz történő hozzájárulására kerül, a termelés és az infrastruktúra optimalizálása, valamint a fokozott szénhidrogén-termelési eljárások által. Mindeközben megkezdjük a MOL évszázados helyi tudását és felszín alatti szakértelmét kamatoztató alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák bevezetését a geotermikus energia, a lítiumkitermelés, a metánkibocsátás csökkentése, valamint a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás területén. A MOL folytatja nemzetközi kitermelési portfóliójának aktív menedzselését a megfelelő kockázat-hozam profil, valamint az optimális erőforrás- és termelési szint fenntartása érdekében.

Downstream: a beruházási fókusz a körforgásos és fenntartható megoldások felé tolódik el. A MOL az elsők között volt az olaj-és gázszektorban, amely felismerte, hogy a hagyományos fosszilis üzemanyagok korszaka hamarosan véget ér, és már 2016-ban megkezdte üzleti tevékenységének átalakítását. A vegyipari átállás eddig is hangsúlyos elem volt és a továbbiakban is fontos motorja lesz a változásnak a Downstream üzletágban. A MOL most úgy döntött, hogy emellett az értéklánc nagyobb részére összpontosít annak érdekében, hogy megfeleljen a zöld ambícióknak. A körforgásos gazdaság koncepción belül a kapcsolódási pontok számának növekedése várható, a MOL 2023-ban megkezdett hulladékgazdálkodási üzletágának támogatásával. A megújuló energiaforrásokra, köztük a zöld hidrogénre és a biogázra való nagyobb támaszkodás kulcsfontosságú szempont lesz az alacsony szén-dioxid-kibocsátású célok elérésében. Az ilyen vállalkozásokba való belépés módja és valószínűsége nagymértékben függ a megtérülési jellemzőiktől és a piaci alapú alternatívák elérhetőségétől. Mindemellett az ukrajnai háború és az azóta is tartó válság rávilágított az energiabiztonsági aggályokra: a MOL továbbra is elkötelezett amellett, hogy tovább folytassa nyersolaj-forrásainak diverzifikációját, hogy szükség esetén alternatív nyersolaj-fajtákra válthasson. A Downstream törekvése az, hogy az EBITDA éves szinten átlagosan 1,2 milliárd USD felett maradjon ciklus közepi makroökonómiai körülmények között, az ellátásbiztonsággal, a vegyiparral és a fenntarthatósággal kapcsolatos beruházások, az ÜHG-kibocsátás csökkentése és a további működési hatékonyságjavító kezdeményezések hatékony kombinációjával.

Fogyasztói szolgáltatások: folytatódik a nyereséges átalakulás digitálisan vezérelt kiskereskedővé és integrált mobilitás-szolgáltatóvá. A korábbi tervnek megfelelően a MOL kiskereskedelmi hálózata jelentősen bővült, és számos fejlesztésen és digitalizáción esett át az elmúlt években. A MOL folytatni kívánja ezt az utat, és hagyományos üzemanyag-kiskereskedői szerepét a többcélú töltőállomások felé kívánja áthelyezni, és a termékközpontú működésről az ügyfélközpontú működésre tér át. A MOL ugyanakkor arra törekszik, hogy a régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává váljon, mind az alternatív üzemanyagok biztosításával ügyfelei számára, mind pedig egy olyan platform kiépítésével, amely integrálja autómegosztási és egyéb mobilitási szolgáltatásait partnerei mobilitási megoldásaival. Mivel a 2025-re kitűzött 700 millió USD-s EBITDA-célt gyakorlatilag már 2023-ban elértük, új célként tűztük ki a Fogyasztói Szolgáltatások számára az 1 milliárd USD EBITDA elérését 2030-ra.

Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások: a hulladékgazdálkodás átalakítása Magyarországon, érvényt szerezni a körforgásos gazdálkodásnak. A MOL 2023-ban belépett a hulladékgazdálkodási piacra, melynek célja kettős. Az első feladat a magyar hulladékgazdálkodási rendszer hulladékgyűjtésének és -hasznosításának átalakítása az ambiciózus EU-irányelvek elérése érdekében, egyben lehetővé téve, hogy a MOL értékes szaktudásra tegyen szert az iparág egyik legizgalmasabb területén. A második feladat az újrahasznosítási folyamatok javítására építve a magyarországi ipari szektor által felhasználható alapanyagok kínálatának növelése. Az új Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások szegmens 2030-ra mindkét célban előrelépést fog elérni azáltal, hogy hulladékgazdálkodási létesítményekbe fektet be, és kiterjeszti a körforgásos gazdaság koncepciójának ezt a kulcsfontosságú elemét Magyarországon; 2030-ra 1,5 millió tonna hulladékalapú alapanyagot biztosíthat az olaj-, energia, és vegyipari szegmensnek.

Konzervatív adósságkezelés és versenyképes részvényesi megtérülés. A stratégiai felülvizsgálat pénzügyi pályája lehetővé teszi, hogy a MOL továbbra is konzervatív megközelítést alkalmazzon az eladósodottság területén, és elegendő pénzügyi mozgásteret biztosítson a Társaság számára. Ennek keretében a MOL továbbra is arra törekszik, hogy versenyképes hozamot kínáljon részvényeseinek.

További részletek az angol nyelvű tőkepiaci prezentációban találhatók: (link).

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta: „2016-ban az egyik első iparági szereplőként jelentettük ki, hogy több lábra állunk és a hagyományos fosszilis üzletágaink mellett fokozatosan kiépítjük hídfőállásainkat a petrolkémia és a fogyasztói szolgáltatások területén. Nyolc éve ugyanazt az irányt követjük, de figyelembe kell vennünk, hogy az elmúlt évek radikális kihívásokat és változékonyságot hoztak az energiaiparban. Eljött az ideje, hogy ismét aktualizáljuk stratégiánkat, hiszen a fenntarthatósági célok ambiciózusabbá váltak, miközben a fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet továbbra is jelentős.

Nem hiszünk a dogmatikus megközelítésben, az okos megoldásokat keressük. Józanul, pragmatikusan haladunk tovább és úgy tesszük lehetővé a zöld energiaátmenet végrehajtását, hogy közben megalkuvás nélkül garantáljuk az energiaellátás biztonságát, vállalatunk versenyképességét és az értékteremtést részvényeseink számára.” – mondta Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.

Hozzátette: „Ez azt jelenti, hogy hagyományos üzleti tevékenységeink mellett zöld energiával tesszük fenntarthatóbbá, önellátóbbá és versenyképesebbé vállalatunkat és ezzel az egész közép-európai régiót. Értéket teremtünk a hulladékból, beindítjuk a körforgásos gazdaságot és tovább erősítjük az ellátásbiztonságot.

Nem kérdés, hogy végre kell hajtani az energiaátmenetet és el kell érni az Európai Unió által meghatározott igen ambiciózus célokat. Ez mindannyiunk érdeke. A MOL-csoport, mint a közép-európai ipar vezető vállalata minden meg is tesz annak érdekében, hogy a célokat teljesítse és a vállalatcsoportot átalakítsa. De látni kell, hogy ez egyedül nem megy és nem is fair, ha az energiaátmenet valamennyi költségét az iparvállalatokra terheljük. A közösségi célokat csak közösségi támogatással, okos szabályozással és együttműködéssel lehet elérni. Ebben a közös európai munkában partnerként lehet számítani a MOL-csoportra.”