21 Mar 2024

A MOL Igazgatóságának javaslatai a 2024. évi rendes közgyűlés részére

Az Igazgatóság 2024. március 21-én tartott ülésén az alábbi határozatokat hozta a 2024. évi rendes közgyűlés kapcsán

A MOL Nyrt. („MOL”) ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról:

Az Igazgatóság 2024. március 21-én tartott ülésén az alábbi határozatokat hozta a 2024. évi rendes közgyűlés kapcsán:

  • az Igazgatóság javasolja, hogy a MOL összesen 197.958.824.000 forint osztalékot fizessen ki. Az Igazgatóság figyelembe vette a 2023-es eredményt, az eladósodottságot, a jövőbeli beruházási terveket és a külső piaci környezetet övező bizonytalanságot, különös tekintettel a makrogazdasági fejleményekre, valamint a szabályozási- és adóintézkedésekre. Ennek megfelelően az Igazgatóság javasolja, hogy az egy részvényre jutó alap osztalék mértéke a tavalyi szinttel megegyezően 150 forint legyen. Ezen túlmenően az Igazgatóság további, 100 Ft körüli rendkívüli osztalékot javasol részvényenként. Az alap- és rendkívüli osztalék javaslat összesen körülbelül 250 forint részvényenkénti osztalékot jelent. A pontos részvényenkénti osztalék meghatározása a fordulónapot megelőzően forgalomban lévő részvénydarabszám alapján történik a saját részvény állomány figyelembevételével,
  • az Igazgatóság javasolja Dr. Csányi Sándor úr Igazgatósági tagként való újraválasztását, 5 év időtartamra, tekintettel arra, hogy Dr. Csányi Sándor úr mandátuma 2024. április 29. napján lejár,
  • az Igazgatóság javasolja Dr. Anthony Radev úr Igazgatósági tagként való újraválasztását, 5 év időtartamra, tekintettel arra, hogy Dr. Anthony Radev úr mandátuma 2024. április 29. napján lejár,
  • az Igazgatóság javasolja Talal Al Awfi úr Igazgatósági tagként való újraválasztását, 5 év időtartamra, tekintettel arra, hogy Talal Al Awfi úr mandátuma 2024. április 29. napján lejár.