Beszállítói politika

Kiváló minőség, megbízhatóság, innováció: ezeket az alapelveket képviseljük, és ugyanezeket várjuk el beszállítóinktól.

Társaságunk, a MOL-csoport Közép-Európa meghatározó, integrált olaj- és gázipari csoportja.

Társaságunk célja, hogy jelentős értéket teremtő tevékenységével, kiválóságával, innovációs képességével, a változó iparági környezethez rugalmasan alkalmazkodva nyerje el vevőinek és részvényeseinek elismerését.

E célok elérésében döntő szerepet kapnak beszállítóink: így fontosnak tartjuk, hogy érvényesítsük velük szemben szigorú Beszállítói Politikánkat.

Társaságunk az alábbi, számunkra is irányadó értékek alapján kíván együttműködni beszállítóival.

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy

  • Termékeik, szolgáltatásaik és folyamataik kiváló minőséget képviseljenek.
  • Működésük során megbízható minőség-ellenőrzési módszereket alkalmazzanak.
  • A nemzetközi piacokon versenyképesek legyenek, de folyamatosan törekedjenek versenyképességük növelésére.
  • Nyitottak legyenek a technikai innovációra.
  • Termékeik és szolgáltatásaik feleljenek meg a nemzetközi környezetvédelmi, biztonságtechnikai és egészségvédelmi előírásoknak.
  • Megbízható szolgáltatást nyújtsanak, és vállaljanak teljes körű felelősséget termékeikért, szolgáltatásaikért.
  • Szakszerű munkamódszerekkel és etikailag kifogástalan módon dolgozzanak.
  • Hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítására törekedjenek.
  • Magas szintű kommunikációs módszereket és technikákat alkalmazzanak.

Csoportunk ugyanakkor biztosítja, hogy beszerzéseit kiszámítható, következetes és egyértelmű szabályok alkalmazásával végzi. Beszállítóinkat együttműködésünk során folyamatosan értékeljük és tájékoztatjuk az értékelés eredményéről.

Meggyőződésünk, hogy üzleti sikereinkben meghatározó szerepet játszanak beszállítóink, s a Csoportunkkal való együttműködés számukra is vonzó és előnyös!