Tárgyalt napirendi pontok

  Igazgatósági ülés napirendje (2017.12.06.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 Macro környezet és energiapiaci trendek Tájékoztató
3 Üzletfejlesztési projektek aktuális helyzete Tájékoztató
4 A MOL Csoport 2018. évi üzleti terve Tájékoztató
5 Befektetői / Roadshow visszajelzés és tőkepiaci áttekintés Tájékoztató
6 MOL Energy UK Ltd. Hosszútávú ösztönző eltörlése 2018-tól és rövidtávú ösztönző opció részvényben Magyarországon MRP-ben Előterjesztés
7 L1 szintű vezetők egyéni teljesítménycélok Előterjesztés
8 2018. évi vállalatcsoporti és divíziós célok Előterjesztés
9 Az Igazgatóság és Bizottságok 2017. évi működése, 2018-as munkatervek Előterjesztés
10 Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése és beszámolók Tájékoztató
11 Treasury és kockázatkezelési beszámoló Tájékoztató
12 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2017. III. negyedéves teljesítményéről Tájékoztató
13 Az Igazgatóság MOL-csoport DHL-ben meghatározott döntéshozatali jogköreinek módosításáról Előterjesztés
14 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2017.10.19.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 2018 évi üzleti tervezés – helyzetjelentés Tájékoztató
3 A kerék újra-feltalálása – alapvető változások a közlekedési szektorban és ennek hatása az energetikai és petchem iparra Tájékoztató
4 Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési kérdésekről Tájékoztató
5 INA helyzetjelentés Tájékoztató
6 Előterjesztés egy 5+1+1 éves MOL klub hitel lehetőségre Előterjesztés
7 Saját részvény vásárlása a call opciók lehívása révén fizikai elszámolással és az “A” MOL törzsrészvények call és put opciós tranzakcióinak lezárásával Előterjesztés
8 Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése és beszámolók Tájékoztató
9 A részvényfelaprózás begyűrűző hatása az IG javadalmazásra Tájékoztató
10 Hosszú távú bio-üzemanyag szerződés Tájékoztató
11 Portfolió elemek csoporton belüli átszervezése – CM European Power Slovakia, s.r.o. beolvadása a SLOVNAFT, a.s.-be Előterjesztés
12 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2017.09.07.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 MOL-csoport 2017. január-július közötti pénzügyi helyzete Tájékoztató
3 Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési kérdésekről Tájékoztató
4 Downstream termelő eszközök rendelkezésre állása 2014-2016 és kitekintés Tájékoztató
5 Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése és beszámolók Tájékoztató + Előterjesztés
6 Polyol beszámoló Tájékoztató
7 A Csoport FF&EBK teljesítménye – 2017 I. félévi jelentés Tájékoztató
8 Treasury és kockázatkezelési beszámoló Tájékoztató
9 A MOL Nyrt. 2017 június 30-i közbenső mérlege Előterjesztés
10 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a 2017. II. negyedévi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról Előterjesztés
11 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2017.05.26.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 a) Makrogazdasági és energiapiaci trendek
b) Áttekintés lényeges szereplők stratégiai irányairól és konkrét lépéseiről
Tájékoztató
3 Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások – az új szervezet stratégiai irányai Előterjesztés
4 Helyzetjelentés az új Székház Projektről Előterjesztés
5 Az Igazgatóság önértékelése Tájékoztató
6 Finance 2020 – Enter Digital Today Tájékoztató
7 Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
8 A MOL Kockázati Tőkealap Struktúra létrehozása Előterjesztés
9 Üzleti beszámoló (Downstream) Tájékoztató
10 Üzleti beszámoló (Upstream) Tájékoztató
11 INA Üzleti beszámoló – 2016. évi eredmények Tájékoztató
12 A részvényfelaprózás hatásainak beépítése a jelenlegi hosszú távú ösztönzőrendszerbe Előterjesztés
13 Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése Tájékoztató
14 MOL Ügyvezető Testületére vonatkozó döntéshozatali felelősség-, szerep- és jogkör módosítása Előterjesztés
15 Az OTP-MOL részvénycsere szerződés hosszabbítása Előterjesztés
16 Treasury és Kockázatkezelési Beszámoló Tájékoztató
17 A MOL Nyrt. 2017. március 31-i közbenső mérlege Előterjesztés
18 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2017 I. negyedévi teljesítményéről Tájékoztató
19 Az Igazgatóság MOL- csoport DHL-ben meghatározott döntéshozatali jogköreinek módosítására Előterjesztés
20 A társaság telephelyei és fióktelepei körének módosítása és az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása Előterjesztés
21 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2017.03.13.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 A MOL-csoport 2016 évi. teljesítménye Tájékoztató
3 Corporate Factor, Divisional Factor - 2016 évi. értékelés Előterjesztés
4 A 2017. évi közgyűlés anyagai Előterjesztés
5 Kormányzatok részére fizetett összegekről szóló jelentés Előterjesztés
6 A MOL-csoport K&T Stratégiája - 1. Rész Előterjesztés
7 A Polyol Projekt Előterjesztés
8 A Next Downstream Program 2016. évi eredményei Tájékoztató
9 Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
10 Helyzetjelentés a Székház Projektről Tájékoztató
11 Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése, bizottsági beszámolók Tájékoztató
12 Treasury és kockázatkezelési beszámoló Tájékoztató
13 Csoportszintű FF&EBK 2016. évi teljesítményének áttekintése Tájékoztató
14 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2017.02.16.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési kérdésekről Tájékoztató
3 Beszámoló a Horvátországgal folyó választottbírósági ügyekről Tájékoztató
4 Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése és beszámolók Tájékoztató + Előterjesztés
5 Makro és energetikai szektor helyzetjelentése és kilátások Tájékoztató
6 A MOL 2016. évi részvényár teljesítményének áttekintése Tájékoztató
7 Catcher mezőfejlesztésről szóló riport és előterjesztés annak költségvetési módosításáról Előterjesztés
8 Adásvételi szerződés megkötése 10ppm minőségű gázolaj Magyarországra történő szállításáról a MOL Nyrt és a MET Petroleum AG között Előterjesztés
9 A MOL-csoport Belső Audit 2017 évi terve (beszámoló) Tájékoztató
10 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2016.12.08.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 Üzleti terv 2017-2019 (Bottom-Up) Előterjesztés
3 Tőkepiaci beszámoló és visszajelzés a MOL 2030 Stratégiáról Tájékoztató
4 Makrogazdasági és energiapiaci beszámoló Tájékoztató
5 Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési projektekről Tájékoztató
6 Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése, bizottsági elnökök beszámolói Tájékoztató
7 Az Elnök-vezérigazgató beszámolója a 2013. január 1. és 2016. november 28. között általa jóváhagyott saját részvény tranzakciókról Tájékoztató
8 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2016. harmadik negyedévi gazdálkodásáról Tájékoztató
9 Treasury és kockázatkezelési beszámoló Tájékoztató
10 A hatásköri és döntéshozatali lista (DHL) módosítása Előterjesztés
11 Az Igazgatóság és Bizottságok 2016. évi működése, 2017-es munkatervek Előterjesztés
12 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2016.10.13.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 A MOL 2030 Stratégia Tájékoztató
3 Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
4 Tulajdonszerzés egy sportlétesítményben és hosszú távú névadó támogatási megállapodás Tájékoztató
5 A CMEPS s.r.o. akvizíciója és ezt követően a CMEPI BV felszámolása Tájékoztató
6 INA helyzetjelentés Tájékoztató
7 Változások a MOL-csoport hosszú távú ösztönző rendszerében; az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) részletes szabályai és az MRP felállítása Előterjesztés
8 Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése és beszámolók Tájékoztató
9 A cégjegyzésre jogosultak körének módosításáról Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2016.09.08.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 A MOL-csoport Stratégia 2030 Előterjesztés
3 Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
4 Előzetes üzleti terv (Top Down) Előterjesztés
5 Új székház (tájékoztató anyag) Tájékoztató
6 Bizottsági jegyzőkönyvek áttekintése, bizottsági beszámolók Tájékoztató
7 Slovnaft etilén tároló tartály Előterjesztés
8 Technikai változások a hosszú távú ösztönzőben (a 2016. évi ciklustól) Előterjesztés
9 Treasury és kockázatkezelési beszámoló Tájékoztató
10 A MOL Nyrt. 2016. június 30-i közbenső mérlege Előterjesztés
11 Tőkepiaci beszámoló Tájékoztató
12 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2016. második negyedévi teljesítményéről Tájékoztató
13 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2016.06.03.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 A MOL-csoport stratégiai irányai (MOL 2030) Tájékoztató
3 Az IG önértékelése Tájékoztató
4 Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
5 Pénzügyi beszámoló Tájékoztató
6 Üzleti beszámoló (Downstream) Tájékoztató
7 Üzleti beszámoló (Upstream) Tájékoztató
8 A MOL és a Magyar Állam közötti a mezőhosszabbításról szóló szerződés megszüntetése Előterjesztés
9 Hosszú távú ösztönző - A MOL-csoport felsővezetésének hosszú és rövid távú ösztönzőrendszerének átalakítása ’MRP’-re Előterjesztés
10 Elégedettségi felmérés Tájékoztató
11 HOT (Head Office Transposition – székház elhelyezés) Projekt Tájékoztató
12 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
13 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
14 A MOL Nyrt. 2016. március 31-i közbenső mérlege Előterjesztés
15 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2016. első negyedévi teljesítményéről Tájékoztató
16 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2016.05.05.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választása, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 MOL 2030 – első olvasat Tájékoztató
3 Az alaptőke leszállítására vonatkozó hirdetmény jóváhagyása Előterjesztés
4 Döntés az osztalékfizetés kezdőnapjáról Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2016.03.17.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása))  
2 2016. évi közgyűlési anyagok (külön dossziéban) Előterjesztés
3 Osztalékfizetési javaslat Előterjesztés
4 Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
5 Hosszú távú globális forgatókönyvek Tájékoztató
6 Előkészületek az EUROBOND kibocsátására Tájékoztató
7 Next Downstream Program - helyzetjelentés Tájékoztató
8 Corporate Factor és az 1. szintű vezetők – 2015. év értékelése és 2016. évi célkitűzések Előterjesztés
9 Az IG önértékelése Tájékoztató
10 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
11 Csoportszintű FF&EBK teljesítmény – 2015. év áttekintése Tájékoztató
12 INA üzleti beszámoló a 2015 évi eredményekről Tájékoztató
13 Treasury és kockázatkezelési beszámoló Tájékoztató
14 A társaság telephelyei és fióktelepei körének módosítása és az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása Előterjesztés
15 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2016.02.11.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, és -hitelesítő megválasztása, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 A MOL-csoport 2015. évi teljesítményének értékelése és a 2016. évi célkitűzések meghatározása Tájékoztató
3 Versenytársak lehetséges stratégiái (Vállalati stratégiák áttekintése – versenytársaink stratégiai akcióinak áttekintése az új külső környezetben) Tájékoztató
4 Tájékoztató a stratégiai üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
5 Tőkepiaci trendek – a MOL részvényárfolyamának áttekintése 2015-ben és a legfontosabb fennálló kihívások Tájékoztató
6 Stakeholder-ügyek: Új kormány Horvátországban: Elvárások és lehetőségek Tájékoztató
7 2016. évi Közgyűlési hirdetmény - Közgyűlési napirendi pontok (+ az IG és FB tagok javadalmazása) Tájékoztató
8 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
9 Makrogazdasági tájékoztató és beszámoló a Közel-Keletről Tájékoztató
10 A cégjegyzésre jogosult munkavállalók körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2015.12.03.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 A MOL Csoport 2016-os Üzleti Terve, valamint kitekintés a 2017-2018 évekre Előterjesztés
3 Bizalmas Tájékoztató
4 Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
5 Tájékoztató a MOL Csoport Statégia áttekintési folyamatáról Tájékoztató
6 Bizalmas Tájékoztató
7 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
8 Tájékoztatás a tőkepiaci fejleményekről Tájékoztató
9 Tájékoztató a horvátországi választásokról Tájékoztató
10 MOL Csoport Belső Audit Terv 2016 Előterjesztés
11 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
12 MOL Nyrt. IFRS átállás Előterjesztés
13 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról Előterjesztés
14 Az IG és a Bizottságok 2015. évi munkatervének végrehajtása; 2016. évi munkatervek Előterjesztés
15 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2015.10.15.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 Akri-Bijeel Blokk Előterjesztés
3 INA státusz riport Tájékoztató
4 Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
5 Tájékoztatás a tőkepiaci fejleményekről Tájékoztató
6 A Volkswagen botrány és annak hatásai a dízel piacra Tájékoztató
7 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
8 Személyi javaslat az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság Titkári pozícióra Előterjesztés
9 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2015.09.03.) Típus
1 "Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)"  
2 Makro és Iparági Összefoglaló: Újra esnek az ojaárak Tájékoztató
3 Célkitűzések – a MOL Csoport 5 éves stratégiai kitekintése Előterjesztés
4 Műgumi Projekt Előterjesztés
5 Tájékoztató az üzletfejlesztési porjektek helyzetéről Tájékoztató
a. Kiskereskedelmi akvizíciós lehetőségek (Rubik és Phoenix projekt) Előterjesztés
b. Norvég stratégia és Projekt Leaf2 Előterjesztés
6 Akri-Bijeel státusz riport Tájékoztató
7 Előterjesztés a Scolty és Crathes project mezőfejlesztési programjáról és költségvetéséről Előterjesztés
8 Tájékoztatás a tőkepiaci fejleményekről Tájékoztató
9 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
10 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
11 A MOL Nyrt. közbenső mérlege (2015.június 30.) Előterjesztés
12 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2015. II. negyedévi gazdálkodásáról Előterjesztés
13 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2015.06.04.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 a.  Makro és Energia Piaci Összefoglaló Tájékoztató
b. Iparági trendek
3 Az Igazgatóság önértékelése Tájékoztató
4 Tájékoztatás a tőkepiaci fejleményekről Tájékoztató
5 A változó olajár hatása a MOL- csoport portfoliójára Tájékoztató
a. Üzleti Terv kitekintés Tájékoztató
b. Főbb CAPEX projektek Tájékoztató
6 Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
7 Üzleti beszámoló (Downstream) Tájékoztató
8 Üzleti beszámoló (Upstream) Tájékoztató
9 Előterjesztés az Ománi 66-os blokk kutatási fúrási programjáról Előterjesztés
10 Hosszú távú ösztönző program Előterjesztés
11 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
12 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
13 A cseh leányvállalatok összeolvadása Előterjesztés
14 Személyi javaslat az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság Titkári pozícióra Előterjesztés
15 Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak jelölésére vonatkozó irányelvek Előterjesztés
16 A MOL Nyrt. közbenső mérlege (2015.március 31.) Előterjesztés
17 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL-csoport 2015. I. negyedévi gazdálkodásáról Előterjesztés
16 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2015.03.16.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 2015. évi rendes Közgyűlés anyagai Előterjesztés
3 A MOL-csoport legjelentősebb CAPEX projektjeinek felülvizsgálata Tájékoztató
4 Beszámoló az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
5 INA státusz jelentés 2014. évi eredmények Tájékoztató
6 A New DS Program értékelése Tájékoztató
7 Corporate Factor - 2014 értékelés és 2015 célkitűzés Előterjesztés
8 A MOL-csoport Kompenzációs stratégiájának felülvizsgálata Tájékoztató
9 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
10 MOL pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal összehasonlítva 2014. IV.negyedév Tájékoztató
11 Az EBK-val és a FF-vel kapcsolatos 2014. évi témák áttekintése Tájékoztató
12 Az Igazgatóság önértékelése Tájékoztató
13 Az Igazgatóság ügyrendjének és a kapcsolódó dokumentumok módosítása Előterjesztés
14 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2015.02.19.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 Makro és Energia Piaci összefoglaló Tájékoztató
3 A változó makrogazdasági környezet hatása a MOL Csoport 2015 üzleti tervére Tájékoztató
4 Beszámoló az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
5 Tőkepiaci trendek Tájékoztató
6 1. szintű vezetők 2014 évi teljesítményértékelése és 2015 évi célkitűzése Előterjesztés
7 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
8 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
9 Hawasina LLC és Ománi Fióktelepének végelszámolása Előterjesztés
10 MOL Energy UK Ltd. hosszú távú ösztönzője Előterjesztés
11 MOL-csoport hosszú-távú ösztönzőjéhez kapcsolódó módosítási javaslatok Előterjesztés
12 A MOL Csoport Portfolióba tartozó vállalatok Manageri szerepek tisztázása Előterjesztés
13 Előterjesztés az Igazgatóság és a kapcsolódó bizottságok MOL‐csoport DHL‐ben meghatározott döntéshozatali jogköreinek módosításáról Előterjesztés
14 A társaság telephelyei és fióktelepei körének módosítása és az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása Előterjesztés
15 A cégjegyzési jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2014.12.04.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 Makrogazdasági és energiapiaci jelentés Tájékoztató
3 Beszámoló az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
4 2015-2017 évi üzleti terv (Bottom-Up) Előterjesztés
5 INA beszámoló Tájékoztató
6 INA maradék-feldolgozási program Előterjesztés
7 A MOL-csoport 1-2. szintű vezetőinek 2014. évi teljesítményértékelése és 2015. évi egyéni célkitűzése Előterjesztés
8 Corporate Factor meghatározása 2015-re Előterjesztés
9 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
10 Beszámoló a Slovnaft-csoport 2014 évi fő eredményeiről Tájékoztató
11 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
12 A MOL pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal való összehasonlításban 2014 III. negyedév Tájékoztató
13 Treasury és pénzügyi kockázati tájékoztató Tájékoztató
14 2015 évi Belső Audit terv Előterjesztés
15 Az IG és a Bizottságok 2014 évi munkatervének végrehajtása; 2015 évi munkatervek Előterjesztés
16 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2014.10.16.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 Olajpiaci kitekintés Tájékoztató
3 Előzetes Üzleti Terv (Top Down) és az organikus lehetőségek stratégiai megfontolása Előterjesztés
4 Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
5 Üzleti beszámoló - Upstream Tájékoztató
6 INA tájékoztató Tájékoztató
7 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
8 A MOL-csoport CAPEX teljesítménye 2014. január és augusztus közötti időszakban Előterjesztés
9 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
10 Előterjesztés a MOL 5+1+1 éves klub hitelszerződésének aláírásáról Előterjesztés
11 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2014.09.04.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, a javasolt napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása)  
2 MOL pénzügyi teljesítménye a versenytársakhoz képest 2014 II. negyedévében Tájékoztató
3 Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
4 Üzleti beszámoló - Downstream Tájékoztató
5 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
6 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
7 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
8 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a MOL Csoport 2014. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztés
9 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2014.05.29-30.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 Tervezési és hosszú távú premisszák Előterjesztés
  a. Makro- és iparági aktualitások Tájékoztató
  b. Változások a MOL-csoport tervezési és hosszú távú premisszáiban és ezek hatásai Előterjesztés
3 A MOL-csoport stratégiai lehetőségei Tájékoztató
4 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
5 Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
6 Az Igazgatóság önértékelése és a Bizottságok tagjainak megválasztása Előterjesztés
7 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
8 MOL pénzügyi teljesítménye a versenytársakhoz képest 2013 évben és 2014 I. negyedévében Tájékoztató
9 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
10 Treasury Partner Bank Rendszer és Treasury Partner Limitrendszer Előterjesztés
11 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról Előterjesztés
12 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2014.03.20.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 2014 évi Közgyűlési anyagok Előterjesztés
3 Iparági trendek - 2014 Tájékoztató
4 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
5 A MOL–csoport Upstream Holding Struktúrájának átszervezése – Holdingok kivonása Ciprusról Előterjesztés
6 Értékteremtési vízió a MOL nemzetközi Upstream eszközeire Tájékoztató
7 Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
8 INA státusz jelentés Tájékoztató
9 2013 évi társasági és divizionális értékelés és a 2014 évi célkitűzések Előterjesztés
10 Az Igazgatóság önértékelése Tájékoztató
11 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
12 Az EBK-val és a FF-vel kapcsolatos 2013 évi témák áttekintése Tájékoztató
13 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2014.02.20.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 Makrogazdasági és energia piaci tájékoztató Tájékoztató
3 Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
4 A IES projekt utóértékelése Tájékoztató
5 2013 csoportszintű és divíziós értékelés és 2014-es célkitűzés Előterjesztés
6 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
7 A MOL csoport EBK stratégiája Előterjesztés
8 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
9 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
10 A társaság telephelyei és fióktelepei körének módosítása és az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása Előterjesztés
11 A cégjegyzési jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2013.12.05.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 Makrogazdasági tájékoztató Tájékoztató
3 2014-2016 évi üzleti terv Előterjesztés
4 Bizalmas Előterjesztés
5 Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
6 A MOL-csoport 1-2. szintű vezetőinek 2013. évi teljesítményértékelése és 2014. évi egyéni célkitűzése Előterjesztés
7 MOL-csoport FF és EBK teljesítményének áttekintése Tájékoztató
8 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
9 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
10 Személyi javaslat az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság titkári pozícióra Előterjesztés
11 Bizalmas Előterjesztés
12 Bizalmas Előterjesztés
13 Bizalmas Előterjesztés
14 Előzetes jelentés a MOL pénzügyi teljesítményéről a peer vállalatokkal való összehasonlításban 2013. harmadik negyedévében Tájékoztató
15 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
16 A cégjegyzési jogosultak körének módosítása Előterjesztés
17 Az Igazgatóság és Bizottságok 2013. évi működése, 2014-es munkatervek Előterjesztés
18 MOL-csoport Belső Audit Terv 2014 Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2013.10.17.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 Kutatás-Termelés – A szükséges változás Tájékoztató
3 Az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
4 Bizalmas Előterjesztés
5 Jelentés az aktuális INA ügyekről, 2013. június- október 1. időszakra Tájékoztató
6 Bizalmas Előterjesztés
7 Az elmúlt évek tőkepiaci változásai és a jelenlegi kihívások Tájékoztató
8 Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek áttekintése, Bizottságok beszámolói Tájékoztató
9 A cégjegyzési jogosultak körének módosítása Előterjesztés
10 Bizalmas Előterjesztés
11 Bizalmas Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2013.09.05.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 Makrogazdasági és üzletági környezet: a nem konvencionális olaj előretör Tájékoztató
3 Stratégiakövetés és update - Kvantitatív elemzés Tájékoztató
4 MOL-csoport 2014-16-os top-down terve Előterjesztés
5 Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
6 Üzleti beszámoló - Downstream Tájékoztató
7 Bizalmas Előterjesztés
8 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
9 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
10 Bizottsági ülések jegyzőkönyvének áttekintése, bizottságok beszámolója Tájékoztató
11 A MOL pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal való összehasonlításban 2013. második negyedévben Tájékoztató
12 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a 2013. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztés
13 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2013.06.06.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 Stratégiai anyagok megvitatása
a) A MOL pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal való összehasonlításban 2012-ben és 2013. első negyedévében
b) Stratégiai dilemmák és lehetséges opciók - elemzés
Tájékoztató
3 Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
4 Bizalmas Tájékoztató
5 Üzleti fókuszú státuszriport az INA-ról Tájékoztató
6 Treasury és Kockázatkezelési tájékoztató
a) Treasury likviditási és pénzügyi kockázati tájékoztató
b) Országkockázati tájékoztató
Tájékoztató
7 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
8 Bizottsági ülések jegyzőkönyvének áttekintése, bizottságok beszámolója Tájékoztató
9 Az Igazgatóság jelentése a Felügyelő Bizottság részére a 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról Előterjesztés
10 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2013.03.21.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 2013. évi rendes közgyűlési anyagok Előterjesztés
3 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
4 A MOL pénzügyi teljesítménye a peer vállalatokkal való összehasonlításban 2012. negyedik negyedévben Tájékoztató
5 MOL-csoport hosszú távú ösztönző megújítása Előterjesztés
6 2012 csoportszintű és divíziós értékelés és 2013-as célkitűzés Előterjesztés
7 Tájékoztató az üzletfejlesztési projektek helyzetéről Tájékoztató
8 Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
9 Bizottsági ülések jegyzőkönyvének áttekintése, bizottságok beszámolója Tájékoztató
10 Összefoglaló az EBK és Fenntartható Fejlődés szervezet elmúlt időszakban végzett munkájáról Tájékoztató
11 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
  Igazgatósági ülés napirendje (2013.02.21.) Típus
1 Formai ügyek (jegyzőkönyvvezető, -hitelesítő választás, napirend jóváhagyása, az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos észrevételek)  
2 Fókusz országok: részletes makroökonómiai helyzetelemzés Tájékoztató
3 Tájékoztató üzletfejlesztési projektek helyzetéről Előterjesztés
4 Bizalmas Előterjesztés
5 Bizalmas Előterjesztés
6 Részvényesi, tőkepiaci tájékoztató Tájékoztató
7 Új Downstream program helyzet jelentése Tájékoztató
8 Státusz riport tömegáru árkockázat kezelésről Tájékoztató
9 Kockázatkezelési tájékoztató Tájékoztató
10 Jelentés az aktuális INA ügyekről Tájékoztató
11 A MOL- csoport sokszínűségre és befogadásra való törekvésének irányelve Tájékoztató
12 Az Igazgatóság Önértékelése Előterjesztés
13 A Társaság tevékenységi köreinek módosítása és az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása Előterjesztés
14 A cégjegyzésre jogosultak körének módosítása Előterjesztés
15 Bizottsági ülések jegyzőkönyvének áttekintése, bizottságok beszámolója Tájékoztató