07 Jun 2019

Szavazati jogban történt változás bejelentése

2019. június 5-én az 81.942.946 db „A” sorozatú névre szóló MOL törzsrészvény a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe került.

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány („Alapítvány”), az MNV Zrt. 2019. május 27-i bejelentésével összhangban, mai napon bejelentette (melléklet) Társaságunknak, hogy a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény (a továbbiakban: MUC tv.) alapján 2019. június 5-én az Alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe került 81.942.946 db „A” sorozatú névre szóló MOL törzsrészvény.  

A fenti tranzakciót követően az állam nevében eljáró MNV Zrt. változatlanul közvetlenül gyakorolja a tulajdonosi jogokat az állami tulajdonú, 15,24 %-os befolyást biztosító részvények felett, míg az Alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe adott részvények vonatkozásában az Alapítványon keresztül rendelkezik 10 %-os mértékű közvetett befolyással. (Az Alapítvány a MUC tv. 3.§ (5) és 3.§ (6) rendelkezései szerint köteles gyakorolni a bizalmi vagyonkezelésébe átadott részvényekkel összefüggő szavazati jogát.)

További információ:

Befektetői Kapcsolatok: + 36 1 464 1395

Email: investorrelations@mol.hu